สคร.10 อุบลฯ ห่วงไข้หวัดนก แนะ
ตรุษจีนบริโภคสัตว์ปีกปรุงสุก-สะอาด

สคร.10 อุบลฯ เผยช่วงเทศกาลตรุษจีน ยอดจำหน่ายเนื้อสัตว์ปีกเพิ่มมากขึ้น-เสี่ยงไข้หวัดนก ชี้ อากาศหนาวเอื้อต่อการติดเชื้อไวรัสทุกชนิด แนะ ตรุษจีนควรเลือกบริโภคอาหารที่ปรุงสุก-สะอาด ห้ามรับประทานสัตว์ป่วยตายเด็ดขาด เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 59 นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า วันตรุษจีนเป็นช่วงเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะประกอบพิธีไหว้เจ้าบรรพบุรุษ โดยใช้เนื้อสัตว์ปีกประเภท ไก่ เป็ด เป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้มีการจำหน่ายเนื้อสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก แม้ว่าในขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่มีการติดเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกก็ตาม แต่ไทยมีความเสี่ยง 2 ประการ คือ 1. จากนกตามธรรมชาติอพยพย้ายถิ่นข้ามประเทศ และ 2. ขณะนี้สภาพอากาศของประเทศไทยหนาวเย็น ซึ่งจะเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสทุกชนิด ดังนั้นจึงต้องมีการป้องกันเฝ้าระวังโรคอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผู้บริโภคเนื้อสัตว์ปีกในช่วงตรุษจีนปีนี้ นพ.ศรายุธ กล่าวอีกว่า ขอแนะนำประชาชนผู้บริโภคเนื้อสัตว์ปีก เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยจากโรคต่างๆ รวมทั้งโรคไข้หวัดนก ดังนี้ 1. เนื้อไก่ เป็ด ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดถือว่ามีความปลอดภัย สามารถบริโภคได้ตามปกติ แต่ต้องปรุงให้สุกก่อนรับประทาน 2. ผู้บริโภคไก่ เป็ดและผลิตภัณฑ์จากไก่ เป็ด ควรรับประทานเนื้อที่ปรุงสุกเท่านั้น […]

สสจ.อบ.เร่งลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในฤดูฝน

สสจ.อบ.เร่งลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในฤดูฝน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  สั่งการเร่งด่วนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานี เร่งลงพื้นที่พ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลายตามชุมชนและหมู่บ้านทุกแห่งทั้ง 25 อำเภอของ จ.อุบลราชธานี หลังจากที่สถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังเพิ่มขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันได้ประสานให้หน่วยงานสาธารณสุขทั้ง 25 อำเภอ เร่งรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือน โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของยุงลาย ก่อนถึงช่วงที่ฝนตกชุก ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม นายแพทย์สุรพร  ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า  จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สำหรับการดำเนินงานในเบื้องต้น  ได้แจ้งให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี   ร่วมดำเนินการตัดช่องทางการแพร่ระบาดของเชื้อไข้เลือดออกโดยโดยใช้มาตรการ 5 ป. ได้แก่ 1. ปิดฝาภาชนะเก็บกักน้ำทุกชนิด2. ปล่อยปลากินลูกน้ำในโอ่ง หรืภาชนะน้ำใช้ในครัวเรือน 3. เปลี่ยนน้ำในภาชนะ หรือโอ่งน้ำทุก 7 วัน 4. ปรับปรุงสภาพ แวดล้อมรอบบ้านเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและ5. ปฎิบัติจนเป็นนิสัยหากพบผู้ป่วยในครัวเรือนหรือชุมชนของท่าน ที่มีอาการไข้สูงให้รีบไปสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันทีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดประชาชนทุกคนควรเกิดความตระหนักและเข้าใจถึงการปฏิบัติตัวและทราบถึงวิธีการดูแลบุตรหลานหรือบุคคลที่ใกล้ชิดอย่างถูกต้อง นายแพทย์สุรพร กล่าวต่อไปว่าสำหรับอาการของไข้เลือดออกไม่จำเพาะ อาการมีได้หลายอย่าง ในเด็กอาจจะมีเพียงอาการไข้และผื่น ในผู้ใหญ่อาจจะมีไข้สูง […]