เหนือจรดใต้: อีสานใต้ระวังพืชผักอันตราย

ดร.สังวาล สมบูรณ์ และ นพ. ประกิต เชื่อชม ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้วิจัยพบสารตกค้างในพืชผักและสิ่งมีชีวิต 7 ชนิด ชนิดละ 100 ตัวอย่าง ในกลุ่ม 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง ได้แก่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ มาตรวจสอบ พบว่าจิ้งหรีดมีสารพิษตกค้างมากที่สุด ร้อยละ 90 รองลงมาตั๊กแตน ร้อยละ 89 เนื่องจากทั้ง 2 ชนิดหากินอยู่ในแปลงปลูกพืช จึงมีโอกาสสัมผัสสารพิษมาก นอกจากนี้ ผักพื้นบ้านคือ ผักขะแยงและหญ้านาง ก็มีสารพิษตกค้าง ร้อยละ 71 และ 86 นับเป็นสัญญาณเตือนให้ทราบว่าผักพื้นบ้านที่ได้ชื่อว่าสด สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่า เริ่มไม่ปลอดภัย จึงขอเตือนประชาชนที่ต้องซื้อผักที่ตลาดพืชผักสวนครัวไปบริโภค ขอให้นำไปแช่น้ำก่อนนำไปปรุงอาหารหรือรับประทานจึงจะปลอดภัย.   ที่มา ข่าว : RYT9 ที่มา ภาพ :thaikasetsart