เบื้องหลังงานแถลงข่าว “คพข.กับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน(ไฟฟ้า)” อำนาจเจริญ

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังาน ประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) จัดงานแถลงข่าว“คพข.กับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน (ไฟฟ้า)” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องพวงโกเมน ชิตสกนธ์ฟลาวเวอร์แลนด์ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีโดย นายประพนธ์ แก้วรินขวา ผอ.สำนักงานคณะกรมการกำกับกิจการพลังงานเขตประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) กล่าวเปิดงาน และแนะนำผู้บริหาร และคพข.ประจำจังหวัดมหาสารคาม/ร้อยเอ็ด/กาฬสินธุ์ และคพข.ผู้แทนภาคประชาสังคมในเขต ได้แก่1.นายประพนธ์ แก้วรินขวา ผอ.สำนักงานคณะกรมการกำกับกิจการพลังงานเขตประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) 2.นายดำรง รัตนเวฬุ ประธานคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) และคพข.จังหวัดร้อยเอ็ด 3.นายคำพอง เทพาคำ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) 4.นางสุวรรณา สาคร คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 (ศรีสะเกษ) 5.นายเพียร ละทารุณ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 (อำนาจเจริญ) 6.นายเลิศศักดิ์ มูลสาร คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 […]