เบื้องหลังการอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนตำบลแจระแม

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 สื่อสร้างสุข จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน ที่ตำบลแจระแม เป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ผู้นำชุมชน ผลิตสื่อได้ เพื่อนำเสนอสิ่งดีๆในชุมชน การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 60 คน