เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ พบเครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน

เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชน บ้านซำบ้านตา จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน มีผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ครู และเยาวชน เข้าร่วมเตรียมความพร้อมในการอบรมในครั้งนี้ด้วย

เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนเทศบาลตำบลธาตุ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เทศบาลตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน โดยครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลธาตุ และผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน เป็นอย่างดี

เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน โดยครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนายกอบต. ไร่ใต้ ผู้นำชุมชน เป็นอย่างดี พร้อมกับสนับสนุนกิจกรรมอบรมนี้ให่เกิดขึ้น เพราะต้องการให้ชาวบ้านนำเสนอเรื่องราวในชุมชนในรูปแบบสื่อ ได้  

เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนบ้านทัพไท ตำบลแจระแม

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่บ้านทัพไท เทศบาลตำบลแจระแม เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน โดยครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านชุมชนบ้านทัพไทเป็นอย่างดี โดยพื้นที่นี้มีประเด็นที่น่าสนใจคือ เรื่องธรรมาภิบาล  

เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน เป็นพื้นที่แรก โดยครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนายสุเมธ ตรีศูลรัตน์ นายกเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ อยากให้คนในชุมชนผลิตสื่อ เพื่อนำเสนอสิ่งดีๆในชุมชนได้ด้วยตนเอง