เบื้องหลังกิจกรรม “ถอดบทเรียนสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี”

กิจกรรม ถอดบทเรียนสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ประจำปี 2556 เป็นการนำความสุขมาแบ่งปัน นำความฝันมาร่วมแบ่ง ของคนในองค์กร ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาในปี 2556 เพื่อพัฒนาองค์กร กำหนดทิศทางสื่อสร้างสุขให้เด่นชัดมากขึ้น จากความคิด ความในใจทีมงานกว่า 11 คน   ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2557 ที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี