อบรมทีวีดิจิตอลชุมชนพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2557 ทีมงานสื่อสร้างสุขอบรมทีวีดิจิตอลชุมชน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ที่โรงเรียนเทศบาลบูรพา มีครูและนักเรียนเข้าร่วมกว่า 40 คน