หมออุบลฯ ประท้วงนโยบายลดเบี้ยเลี้ยงหมอชนบท เหตุสมองไหลไป รพ.เอกชน

หมออุบลฯ ประท้วงนโยบายลดเบี้ยเลี้ยงหมอชนบท เหตุสมองไหลไป รพ.เอกชน อุบลราชธานี – แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนอุบลราชธานี ขึ้นป้ายประท้วงนโยบายลดเบี้ยเลี้ยงตอบแทน บุคคลากรปฏิบัติหน้าที่ในชนบท เพราะทำให้รายได้ประจำลดลง แต่ยังไม่มีรายใดขอโยกย้ายหรือลาออกช่วงนี้ วันนี้ (2 เม.ย.) ที่โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ บ้านปลาดุก ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กลุ่มแพทย์ชนบท ขึ้นป้ายประท้วงนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่ลดเงินค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลชุมชน ทำให้รายได้ของผู้ปฏิบัติงานลดลง ไม่คุ้มกับค่าวิชาชีพ โดยข้อความดังกล่าวถูกนำไปติดตั้งอยู่หน้าห้องตรวจโรค และห้องจ่ายยา เช่น “รัฐบาลลดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ทำให้แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และอื่นๆ มีจำนวนลดลงได้ในอนาคต จึงขออภัยในความไม่สะดวกที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า” ส่วนอีกข้อความ คือ “ขอความกรุณาพี่ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข อย่ารังแกน้องในโรงพยาบาลชุมชน แและประชาชนในชนบท” ทั้งนี้เพื่อตอบโต้การตัดลดงบประมาณที่เจ้าหน้าที่เคยได้รับ โดยงบดังกล่าวในอดีตกระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นแรงจูงใจแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลของรัฐให้ทำงานอยู่ตามโรงพยาบาลชนบท ไม่กระจุกอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่ามาก แต่ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ตัดลดงบประมาณด้านนี้ลง ส่งผลกระทบต่อแพทย์ […]