ประชุมกรรมการทีวีดิจิตอลชุมชนอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 มูลนิธิสื่อสร้างสุข ประชุมคณะกรรมการทีวีดิจิตอลชุมชน เพื่อรับทราบผลจากการประชุมเตรียมความพร้อมทีวีชุมชน เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ทำความเข้าใจ ระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ และวางแผนการทำงาน อบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชนอุบล ทั้ง 7 พื้นที่นำร่อง โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่ 1. นายนพภา พันธ์เพ็ง นักสื่อสารมวลชน ประธานกรรมการ 2. พระครูสุขุม วรรณโณภาส ตัวแทนพระสงฆ์ คณะกรรมการ 3.นายธีระพล อันมัย ตัวแทนนักวิชาการ คณะกรรมการ 4. นายนิมิตร สิทธิไตรย์ ตัวแทนนักธุรกิจ(ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) คณะกรรมการ 5.นางสาวคำปิ่น อักษร ตัวแทนชุมชนและสื่อทางเลือก คณะกรรมการ 6. นายวิสุทธิ์ ศิวประภากร ตัวแทนคนพิการ คณะกรรมการ 7.นายอัมพร วาภพ ตัวแทนผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชน คณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน […]

เยาวชน NJ อุบลฯ เจ๋ง พ่อเลิกบุหรี่ได้หลังร่วมอบรมเล่าข่าว

เยาวชน NJ อุบลฯเจ๋ง พ่อเลิกบุหรี่ได้หลังร่วมอบรมเล่าข่าว แนะผลิตสารคดี หนังสั้นเพื่อรู้เท่าทันพ่อค้าบุหรี่ พร้อมขยายเครือข่ายโรงเรียนต่างอำเภอ วันนี้ (5 พ.ย.55) ที่ห้องบัวทิพย์ 2 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ NJ ผู้ประกาศปอดสะอาด เพื่อสรุปผลการทำงาน หาแนวทางการรณรงค์รู้เท่าทันพ่อค้าบุหรี่ร่วมกันหลังจบโครงการ แนะสร้าง NJ รุ่นน้องในพื้นที่โรงเรียนต่างอำเภอ รวมทั้งการอบรมผลิตสารคดี หนังสั้นเพื่อรู้เท่าทันพ่อค้าบุหรี่ในระดับอุดมศึกษา นายสุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการ NJ (No smoking  jockey) ผู้ประกาศปอดสะอาด ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมเยาวชนจำนวน 3 รุ่น ให้รู้เท่าทันพิษภัยและกลยุทธ์ของพ่อค้าบุหรี่ ในรูปแบบการเล่าข่าว โดยมีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวารินชำราบ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โรงเรียนวิจิตราพิทยา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี […]

นรข.อุบลฯ รวบหนุ่มหนุ่มลาวซุกยาบ้าในทวารหนักกว่า 1 พันเม็ด

นรข.อุบลฯ รวบหนุ่มหนุ่มลาวซุกยาบ้าในทวารหนักกว่า 1 พันเม็ด นาวาเอกสุทัศน์ อิ่มอุไร ผบ.หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)เขตอุบลราชธานี รับแจ้งว่า จะมีการลักลอบขนยาบ้ามาจากฝั่งลาวเข้ามาในเขตรับผิดชอบ จึงสั่งการให้ นาวาตรี กริช กองศรี หัวหน้าสถานีเรือเขมราฐ ประสานไปยัง พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ หัดกล้า ผกก.สภ.เขมราฐ พร้อมทั้ง ทหาร กองกำลังสุรนารี (เขมราฐ) ตชด.227 และ ฉก.ร้อยทหารพรานที่ 2301 ร่วมกันวางแผนเข้าจับกุม ที่บริเวณ ศาลาพักผู้โดยสาร บ.ดงหนองหลวง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 20 มิ.ย.55 ข่าว , ภาพ  กฤษณะ วิลามาศ 77 NATION

กรมควบคุมโรคติวเข้มเตรียมรองรับโรคใหม่และภัยพิบัติที่อุบลราชธานี

ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์รุ่งเรือง กิตผาติ โฆษกกรมควบคุมโรค และผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการซ้อมแผนกรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสำนักงานสาธารณสุข 19 จังหวัดภาคอีสาน ให้มีความรู้และความชำนาญในการออกแบบการจัดการและดำเนินการฝึกซ้อมแผนรับมือกับโรคและภัยสุขภาพ พร้อมทั้งรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการร่วมกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย สำหรับกรณีที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น ขณะนี้กรมควบคุมโรคมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดซึ่งมีพื้นที่ตามแนวชายแดน เตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายของประชากรและการไหลบ่าของแรงงานต่างด้าวพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่นและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อชายแดนลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ข้อมูล ASTV ภาพ Google

สุชัย เจริญมุขยนันท

เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข อายุ 47 ปี       ทักทายคุณสุชัย     การศึกษา นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรอบรมโปรดิวเซอร์ Nation Channel ประสบการณ์การทำงาน (อดีต) ผู้ประสานงานโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยุ มูลนิธิหมอชาวบ้าน กรุงเทพมหานคร  ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวไทย จ.อุบลราชธานี  ผู้ประกาศ , ผู้ดำเนินรายการ , โปรดิวเซอร์รายการ วิทยุเนชั่น กรุงเทพมหานคร  หัวหน้าฝ่ายผลิต,ผู้ช่วยผู้จัดการ ทีมงาน Harmony อุบลราชธานี  ผู้ดำเนินรายการ,ผลิตรายการ – คนค้นข่าว ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี – เปิดบ้านเปิดใจ ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี – สืบสานตำนานเมือง ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี – สารคดี “ห่มรักให้เด็กด้อยโอกาส” ออกอากาศทาง สทท.11 อุบลราชธานี – โต๊ะข่าวท้องถิ่น ราชธานีเคเบิ้ลทีวี – […]

สุเชาว์ มีหนองหว้า ปฏิรูปประเทศไทย

มองไปข้างหน้า เยียวยาเมืองอีสาน กับ อ.สุเชาว์ มีหนองหว้า อ.ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ออกอากาศ รายการบอกข่าวเล่าแจ้งสุดสัปดาห์ ทางช่อง 11 อุบลราชธานี ผ่่านดาวเทียมไทยคม 2 C-Band,Cable TV, วิทยุชุมชน

เพ็ญพักตร์ ศรีทอง ปฏิรูปประเทศไทย

เพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานหอการค้าจ.อุบลราชธานี แสดงความคิดเห็น ปฏิรูปประเทศไทย ออกอากาศ รายการบอกข่าวเล่าแจ้งสุดสัปดาห์ ทางช่อง 11 อุบลราชธานี ผ่่านดาวเทียมไทยคม 2 C-Band,Cable TV, วิทยุชุมชน ขอบคุณภาพประกอบจาก Google

นพพร พันธุ์เพ็ง ปฏิรูปประเทศไทย

นพพร พันธุ์เพ็ง นักวิชาการและสื่อมวลชนอุบลราชธานี แสดงความเห็น ปฏิรูปประเทศไทย ออกอากาศ รายการบอกข่าวเล่าแจ้งสุดสัปดาห์ ทางช่อง 11 อุบลราชธานี ผ่่านดาวเทียมไทยคม 2 C-Band,Cable TV, วิทยุชุมชน

จำนง จิตนิรัตน์ ปฏิรูปประเทศไทย

นายจำนง จิตนิรัตน์ เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง แสดงความเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ออกอากาศ รายการบอกข่าวเล่าแจ้งสุดสัปดาห์ ทางช่อง 11 อุบลราชธานี ผ่่านดาวเทียมไทยคม 2 C-Band,Cable TV, วิทยุชุมชน

วิทยา แก้วบัวขาว ถูกจับข้อหาบุกรุกที่ตัวเอง

วิทยา แก้วบัวขาว ถูกข้อหาบุกรุกที่ตัวเอง จากการที่นักการเมืองร่วมมือกับภาครัฐต้องไปอยู่ในคุกฟรี 1 ปี 6 เดือน 12 วัน เล่าเรื่องตัวเองด้วยน้ำตานองหน้า รับไม่ได้กับความอยุติธรรมที่ได้รับ ลูกเมียเดือดร้อนขาดผู้นำครอบครัว ลูกเคยเรียนเก่งก็ติด 0 ดีที่ได้พี่น้องชาวชุมชนให้กำลังใจ เมียก็ให้พลังใจเสมอมา ออกอากาศ รายการบอกข่าวเล่าแจ้งสุดสัปดาห์ ทางช่อง 11 อุบลราชธานี ผ่่านดาวเทียมไทยคม 2 C-Band,Cable TV, วิทยุชุมชน

1 2