ชุมชนนาห้าง ร่วมใจ สร้างกติกาชุมชน ลดทะเลาะวิวาทในกลุ่มเด็ก

ชุมชนบ้านนาห้าง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมใจสร้างกติกาอยู่ร่วม เด็ก-ผู้ใหญ่ ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนปลอดภัย ลดทะเลาะวิวาทในกลุ่มเด็ก ชุมชนบ้านนาห้าง โดยนายบิน คงทน กำนันตำบลสำโรง เด็กเยาวชนจิตอาสา ชาวบ้าน ดำเนินงานโครงการโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ภายใต้การสนับสนุนของสสส. เพื่อส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนปลอดภัย เ สร้างความรู้ความเข้าใจ กติกาในการอยู่ร่วมกันระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชน นายบิน คงทน กำนันตำบลสำโรง กล่าวว่า บ้านนาห้างมีสมาชิกกว่า 170 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และปลูกมันสำปะหลังเสริม มีเด็กเยาวชนค่อนข้างเยอะถึง 58 คน ด้วยความเป็นชุมชนชนบท ทำให้มีปัญหาเรื่องเด็กเยาวชนทะเลาะวิวาทในงานหมอลำซิ่ง การดื่มเหล้า ติดยาเสพย์ติด และขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว เพราะเด็กไม่ค่อยพูดคุยกับผู้ปกครอง เกิดความไม่เข้าใจกัน และไม่เคยเข้ามามีส่วนร่วมในงานของชุมชนทั้งงานบุญประเพณี และงานพัฒนาชุมชน การทำงานมีการสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เช่น ต้องมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชนทุกครัวเรือน ห้ามยุ่งเกี่ยวยาเสพติดหรือก่อปัญหาทะเลาะวิวาท หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษคือ จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ผู้นำ วัดเมื่อมีงานบุญหรืองานส่วนตัว หรือใช้ระบบสังคมชุมชนลงโทษกันเองภายในชุมชน นางอำภัย คงทน ผู้ปกครอง […]

ทหารอุบลฯยกมือไหว้ชาวนาขอบคุณที่ปลูกข้าวไร้สารพิษ

พ่อเมือง ทหาร นายแพทย์เมืองดอกบัว ยกมือไหว้ขอบคุณชาวนาอินทรีย์ในงานเทศกาล กินสบายใจ ห่างไกลโรค ปี 3 หลังชาวนาเป็นผู้กล่าวเปิดงานและร่วมกันตำข้าวแบบโบราณ

7 ชุมชนอุบลฯ ลั่นพร้อมเกิดทีวีชุมชน หวั่นเพียงกสทช.ไม่เปิดกว้างให้ใบอนุญาต

สื่อสร้างสุขอุบลร่วมกับ 7 ชุมชนนำร่องใน 3 จังหวัด อุบลฯ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ “สรุปบทเรียนเตรียมพร้อมทีวีชุมชน” ในรอบ 6 เดือน  ลั่นพร้อมเป็นเจ้าของทีวีชุมชน หวั่นเพียงกสทช.ไม่เปิดกว้าง ให้ใบอนุญาต วันที่ 19 พ.ย. 2557 ณ ห้องทับทิมสยาม 4 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ มูลนิธิสื่อสร้างสุขจัดประชุมสรุปบทเรียนเตรียมความพร้อมทีวีดิจิตอลชุมชน กับ 7 ชุมชนนำร่องใน 3 จังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ได้แก่ ชุมชนเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ,ชุมชนเทศบาลตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ,ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี,ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร,เครือข่ายพลเมืองส่งเสริมธรรมภิบาลตำบลแจระแม ตำบลหนองขอน,กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวย ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ,เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ  และภาคประชาสังคมในจังหวัดอุบลราชธานี รวมผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน เพื่อสรุปบทเรียนการเตรียมพร้อมทีวีดิจิตอลชุมชนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาพร้อมหาแนวทางการทำงานในอนาคตก่อนยื่นแสดงเจตจำนงขอใบอนุญาตจากกสทช. นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ได้นำเสนอผลการทำงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาหลังจากได้ชวนคนอุบลฯมาร่วมให้ความเห็นในหัวข้อทีวีชุมชนที่คนอุบลฯอยากเห็นในวันที่ 30 […]

อุบลฯ พะเยา พร้อมนำร่องทีวีชุมชน ด้านประธานกสท.ชี้ต้องรอคืนระบบอนาล็อคก่อน

ไทยพีบีเอส เปิดห้องเรียนทีวีชุมชน เครือข่ายอุบลฯ พะเยา ยื่นแสดงเจตจำนงพร้อมนำร่องทีวีชุมชน ด้านพันเอก ดร.นที ประธานกสท.ชี้ ปัจจัยสำคัญต้องรอคืนระบบอนาล็อคก่อน จึงจะมีคลื่นความถี่มาให้บริการชุมชน วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิสื่อสร้างสุข และเครือข่ายทีวีชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ร่วมงานประชุมเครือข่ายสื่อพลเมือง ปี 2557  “ปฏิรูปสื่อยุคดิจิตอล ความหวังยังมี ทีวีชุมชน” ณ อาคาร D ชั้น 2 ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร  ซึ่งจัดโดยสำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง มีผู้เข้าร่วมงานจากเครือข่ายสื่อภาคประชาชนทั่วประเทศ ในงานมีการแสดงนิทรรศการ งานเสวนา และการลงนามความร่วมมือ 9 สถาบันการศึกษา หนุนให้เกิดทีวีชุมชน รวมทั้งเครือข่ายทีวีชุมชนจากจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดพะเยาได้เตรียมยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงก่อตั้งทีวีดิจิตอลชุมชนนำร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อม ให้แก่พันเอก ดร.นที ประธานกสท.ด้วย นายศิริชัย สาครรัตนกุล ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ซึ่งเป็นประธานกล่าวต้อนรับในงานกล่าวว่า ส.ส.ท.เป็นสื่อสาธารณะระดับชาติ ส่วนทีวีชุมชนเป็นสื่อสาธารณะระดับพื้นที่ มีขอบเขตการทำงานใกล้ชุมชนมากกว่า ปัญหาทีวีชุมชนคือเราจะทำให้ทีวีชุมชนเกิดขึ้นและอยู่ได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ทั้งในแง่การเงินทุนและอุดมการณ์ […]

อบรมทีวีดิจิตอลชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2557 ทีมงานสื่อสร้างสุข ลงพื้นที่จัดอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้เข้าร่วมมีทั้งเด็กเยาวชน ครู ผู้นำชุมชน เข้าร่วมกว่า 60 คน

ฉายผลงานจากการอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนตำบลแจระแม

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ทีมงานสือสร้างสุข นำผลงานหนังสั้น ผลงานน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าบ่อ โรงเรียนทุ่งขุนน้อย มาฉายให้น้องๆนักเรียน และครูได้รับชม จากการฉายผลงานครั้งนี้ได้เห็นศักยภาพการผลิตงานของน้องๆอย่างเต็มที่ และได้รับรอยยิ้ม เสียงหัวเราะแห่งความสุขอีกด้วย

ฝนถล่มหนักน้ำท่วมขัง ‘ชุมแพ-เมืองอุบลฯ’ อ่วม

จ.ขอนแก่น เกิดฝนตกหนักตลอดคืน น้ำระบายไม่ทัน ส่งผลให้น้ำท่วมตลาด อ.ชุมแพ ระดับน้ำสูง 0.40 เมตร ด้าน จ.อุบลฯ ฝนตกหนักกว่า 2 ชม. น้ำท่วมบริเวณถนนชยางกูร รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้… เมื่อวันที่ 25 ก.ย. แขวงการทางขอนแก่นที่ 2 ชุมแพ รายงานสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยซำมะคาว-ชุมแพ ขาเข้าขอนแก่น ระหว่าง กม. 471-472 ในตลาดอ.ชุมแพ ระดับน้ำสูง 0.40 เมตร เนื่องจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืน ส่งผลให้น้ำระบายไม่ทัน ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ โดยหมวดการทางชุมแพที่ 1 ได้จัดระเบียบการจราจร โดยให้รถเบี่ยงไปใช้ช่องจราจรด้านขวา คาดว่าเมื่อฝนหยุดตก เหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่ จ.อุบลราชธานี เมื่อเวลา 07.00 น. มีรายงานว่า ฝนตกหนักนานร่วม 2 ชั่วโมง กองบิน 21 และ […]

ลุยเพิกถอนโฉนด รุกที่ดินกลางแม่น้ำมูล ในอุบลฯ

คืบหน้าบุกรุกที่ดินโผล่แม่น้ำมูล จังหวัดอุบลฯ เสนาธิการกองยุทธการ กองทัพภาคที่ 2 เผย สำนักงานที่ดินดำเนินการเพิกถอนโฉนดแล้ว จ่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วงสายวันนี้ (11 ก.ย.) มีรายงานว่า พ.อ.สมหมาย บุษบา เสนาธิการกองยุทธการ กองทัพภาคที่ 2 ในฐานะคณะทำงานด้านกฎหมายกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบุ่งสระพัง ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการออกโฉนดในที่ดิน 1,486 ไร่ บนที่ดินที่โผล่กลางแม่น้ำมูล ซึ่งแต่เดิมที่ดินบริเวณดังกล่าวชาวบ้านเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นทำเลในการเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่อดีต ว่า จากการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานพบว่า มีการออกโฉนดบนที่ดินบริเวณดังกล่าวจำนวน 46 แปลง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยผู้ครอบครองที่ดินส่วนใหญ่เป็นเครือญาติของ 3 ตระกูลคนดังในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่น โดยพบพิรุธในขั้นตอนการรังวัดที่ดิน เพราะมีการซอยที่ดินออกเป็นแปลงย่อย 46 แปลง และที่ดินแต่ละแปลงมีเนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เพื่อที่จะเลี่ยงไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการออกโฉนดที่ดิน และมีการตรวจสอบที่ดินบริเวณดังกล่าวเพื่อออกโฉนด พ.อ.สมหมาย เผยอีกว่า ตนทราบว่าเรื่องดังกล่าวทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการออกโฉนดทุกแปลงและให้ทราบผลเร็วที่สุดแล้ว เพื่อดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องและทำเรื่องเพื่อเพิกถอนโฉนดต่อไป พ.อ.สมหมาย กล่าวต่อว่า […]

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ร่วมสร้างคุณธรรมนำชีวีแก่ นศ.ม.อุบลฯ เดินหน้าอบรม “บัณฑิตไทยหัวใจสีขาว”

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมใจใฝ่ธรรมนำชีวี หัวข้อ “เรื่อง บัณฑิตไทยหัวใจสีขาว” โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าว เปิดงาน และรับเกียรติจาก คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ,ประธานสำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย, ประธานกรรมการมูลนิธิธรรมดี เป็นวิทยากร น้อมนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีสุข โดยมีนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการจำนวน 400 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา (โรงแรมยู-เพลส)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีประไพ  ธรรมแสง หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการอบรมใจใฝ่ธรรมนำชีวี หัวข้อ “บัณฑิตไทยหัวใจสีขาว” เป็นโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตในอุดมคติเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งมั่นในการทำความดี มีอุดมคติที่ดีในด้านการเป็นผู้มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีภาวะผู้นำ […]

1 2 3 52