จังหวัดอุบลฯ จัดวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง

จังหวัดอุบลฯ จัดวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559  100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ครบรอบ 100 ปีการสหกรณ์ไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย) โดยกำหนดกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้ การตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 100 รูป วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์  จำนวน  9  รูป มอบโล่รางวัล การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ปี 2558 จำนวน 6 รางวัล มอบใบประกาศนียบัตร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล มอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนชนะการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในกิจกรรมร้านสหกรณ์นักเรียน […]