“ครัวกลาง” มาตรฐานอาหารเด็กเมืองสุรินทร์

“ครัวกลาง” มาตรฐานอาหารเด็กเมืองสุรินทร์ จากข้อมูลขององค์การยูนิเซฟในปี 2555 ระบุว่า เด็กไทยที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ ทุก 1 ใน 6 คน มีภาวะทุพโภชนาการ นั่นหมายถึงเด็กไทยกำลังเผชิญเรื่องการขาดสารอาหารและได้รับสารอาหารบางอย่างมากเกินความต้องการของร่างกาย จนส่งผลต่อพัฒนาการในด้านที่สำคัญ เช่น การเรียนรู้ และร่างกายแคระแกร็น ผอมแห้ง หรือ อ้วน เป็นต้น มิหนำซ้ำเมื่อกลับมาดูหน่วยงานที่ดูแลและอยู่ใกล้ชิดกับเด็กอย่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละแห่งก็พบว่า ที่ผ่านมาในการที่จะพัฒนาระบบโภชนาการของเด็กนั้นยังติดขัดปัญหาหลายประการ ทั้งเรื่องการจัดการงบประมาณที่มีจำกัด ทักษะการประกอบอาหารและรวมถึงความเข้าใจในด้านโภชนาการของแม่ครัว เป็นต้น ที่เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ที่นี่นอกจากจะมีชื่อเสียงเรื่องข้าวหลามอร่อยรวมถึงการปั้นโอ่งที่เลื่องชื่อแล้ว ที่นี่ยังเป็นต้นแบบของโครงการจัดการโภชนาการที่เรียกว่า “ครัวกลาง” ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างระบบโภชนาการอาหารที่เหมาะสมของเด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล “ที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าคนที่รับจ้างทำอาหารเขาใส่อะไรลงไปบ้าง ได้สัดส่วนตามหลักคุณค่าโภชนาการหรือเปล่า พอหักต้นทุนการผลิตแล้วไม่รู้เด็กๆจะได้กินอาหารแค่ไหน และถ้าให้ครูเป็นคนทำอาหารเอง ครูก็ต้องไปจ่ายตลาดหรือฝากซื้อกับรถขายผัก เราก็ไม่รู้อีกว่าวัตถุดิบที่ได้มาจะสะอาดและปลอดภัยมากน้อยเพียงใด ซึ่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ถูกฝึกมาในเรื่องนี้ ที่สำคัญคุณครูต้องมาพะวงกับการเตรียมอาหารแทนที่จะเอาเวลาไปเตรียมการสอนและทุ่มเทการสอนให้เต็มที่” นี่คือข้อมูลที่สุรศักดิ์ สิงหาร ปลัดหนุ่มอารมณ์ดีแห่งเทศบาลตำบลเมืองแกเล่าให้ฟังถึงปัญหาในช่วงก่อนทำโครงการ ที่ระบบการจัดสรรอาหารให้เด็กๆไม่เป็นระบบและไม่ได้มาตรฐาน เมื่อมองเห็นสภาพปัญหาอย่างนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกจึงเดินเครื่องเต็มที่เพื่อหารูปแบบการจัดการที่ดีภายใต้งบประมาณค่าอาหารที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมื้อละ 20 บาทต่อเด็กหนึ่งคน โดยการรวมเงินจากเดิมที่กระจายไปยังศูนย์ต่างๆทั้ง 4 ศูนย์ มาอยู่ที่เดียวกัน […]