พิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร

เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้คณะสงฆ์และฆาราวาสจำนวนมากที่จะมาร่วมงาน พิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร ที่วัดมหาวนาราม                  (วัดป่าใหญ่) ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสมเด็จพระพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่สมเด็จพระสังฆราช จะเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ เป็นประธานในพิธีพระราชทาน       สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559                เวลา 13.30 น. ณ วัดมหาวนาราม ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะต้องมีการทำความสะอาด จัดระบบความปลอดภัยและความสะดวกด้านการจราจร การจอดรถบริเวณพื้นโดยรอบการจัดงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ cr.เทศกิจ 7/ฝ่ายเทศกิจ ข่าว : เทศบาลนคร อุบลราชธานี