เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนบ้านทัพไท ตำบลแจระแม

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่บ้านทัพไท เทศบาลตำบลแจระแม เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน โดยครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านชุมชนบ้านทัพไทเป็นอย่างดี โดยพื้นที่นี้มีประเด็นที่น่าสนใจคือ เรื่องธรรมาภิบาล