สปช.อุบลราชธานี ผุด”อุบลฯโมเดล”ดึงสื่อท้องถิ่นสร้างความเข้าใจประเด็นปฏิรูปประเทศ

สปช.อุบลราชธานี ผุดอุบลฯโมเดลดึงสื่อท้องถิ่นสร้างความเข้าใจประเด็นปฏิรูปประเทศ ชี้เสียงจากส่วนกลางและท้องถิ่นต้องได้ยินเท่ากัน อุบลราชธานี-สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี  ดึงสื่อท้องถิ่นร่วมสื่อสารการปฏิรูป โดยการใช้สื่อชุมชนเร่งสร้างความเข้าใจประเด็นการปฏิรูปและเข้าร่วมเวทีการรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด 1 ครั้ง ระดับอำเภอ 10 ครั้งและระดับตำบล 120 เวที เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 นายนิมิต  สิทธิไตรย์  สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ(สปช.) จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ทุกอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุบลราชธานีที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือในการจัดเวทีปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งนายนิมิต  สิทธิไตรย์ สปช.อุบลราชธานี และประธานคณะอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นฯ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ในช่วงนี้การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เริ่มดำเนินการในระดับพื้นที่ตามส่วนภูมิภาค โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯรับฟังความคิดเห็นและคณะกรรมาธิการวิสามัญด้านต่างๆทั้ง 18 ประเด็น ในเบื้องต้นจะมีการจัดเวที สปช.เสียงประชาชน ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี รวมทั้งจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯระดับจังหวัด 1 ครั้งและระดับอำเภอ อีก 10 ครั้ง นอกจากนั้นแล้ว จะได้ประสานงานกับกอ.รมน.จังหวัด ที่จะมีการจัดเปิดเวทีการปฏิรูปในระดับตำบล อีกกว่า 120 […]

ประชุมกรรมการทีวีดิจิตอลชุมชนอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 มูลนิธิสื่อสร้างสุข ประชุมคณะกรรมการทีวีดิจิตอลชุมชน เพื่อรับทราบผลจากการประชุมเตรียมความพร้อมทีวีชุมชน เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ทำความเข้าใจ ระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ และวางแผนการทำงาน อบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชนอุบล ทั้ง 7 พื้นที่นำร่อง โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่ 1. นายนพภา พันธ์เพ็ง นักสื่อสารมวลชน ประธานกรรมการ 2. พระครูสุขุม วรรณโณภาส ตัวแทนพระสงฆ์ คณะกรรมการ 3.นายธีระพล อันมัย ตัวแทนนักวิชาการ คณะกรรมการ 4. นายนิมิตร สิทธิไตรย์ ตัวแทนนักธุรกิจ(ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) คณะกรรมการ 5.นางสาวคำปิ่น อักษร ตัวแทนชุมชนและสื่อทางเลือก คณะกรรมการ 6. นายวิสุทธิ์ ศิวประภากร ตัวแทนคนพิการ คณะกรรมการ 7.นายอัมพร วาภพ ตัวแทนผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชน คณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน […]