7 ชุมชนอุบลฯ ลั่นพร้อมเกิดทีวีชุมชน หวั่นเพียงกสทช.ไม่เปิดกว้างให้ใบอนุญาต

สื่อสร้างสุขอุบลร่วมกับ 7 ชุมชนนำร่องใน 3 จังหวัด อุบลฯ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ “สรุปบทเรียนเตรียมพร้อมทีวีชุมชน” ในรอบ 6 เดือน  ลั่นพร้อมเป็นเจ้าของทีวีชุมชน หวั่นเพียงกสทช.ไม่เปิดกว้าง ให้ใบอนุญาต วันที่ 19 พ.ย. 2557 ณ ห้องทับทิมสยาม 4 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ มูลนิธิสื่อสร้างสุขจัดประชุมสรุปบทเรียนเตรียมความพร้อมทีวีดิจิตอลชุมชน กับ 7 ชุมชนนำร่องใน 3 จังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ได้แก่ ชุมชนเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ,ชุมชนเทศบาลตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ,ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี,ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร,เครือข่ายพลเมืองส่งเสริมธรรมภิบาลตำบลแจระแม ตำบลหนองขอน,กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวย ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ,เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ  และภาคประชาสังคมในจังหวัดอุบลราชธานี รวมผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน เพื่อสรุปบทเรียนการเตรียมพร้อมทีวีดิจิตอลชุมชนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาพร้อมหาแนวทางการทำงานในอนาคตก่อนยื่นแสดงเจตจำนงขอใบอนุญาตจากกสทช. นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ได้นำเสนอผลการทำงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาหลังจากได้ชวนคนอุบลฯมาร่วมให้ความเห็นในหัวข้อทีวีชุมชนที่คนอุบลฯอยากเห็นในวันที่ 30 […]

อุบลฯ พะเยา พร้อมนำร่องทีวีชุมชน ด้านประธานกสท.ชี้ต้องรอคืนระบบอนาล็อคก่อน

ไทยพีบีเอส เปิดห้องเรียนทีวีชุมชน เครือข่ายอุบลฯ พะเยา ยื่นแสดงเจตจำนงพร้อมนำร่องทีวีชุมชน ด้านพันเอก ดร.นที ประธานกสท.ชี้ ปัจจัยสำคัญต้องรอคืนระบบอนาล็อคก่อน จึงจะมีคลื่นความถี่มาให้บริการชุมชน วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิสื่อสร้างสุข และเครือข่ายทีวีชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ร่วมงานประชุมเครือข่ายสื่อพลเมือง ปี 2557  “ปฏิรูปสื่อยุคดิจิตอล ความหวังยังมี ทีวีชุมชน” ณ อาคาร D ชั้น 2 ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร  ซึ่งจัดโดยสำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง มีผู้เข้าร่วมงานจากเครือข่ายสื่อภาคประชาชนทั่วประเทศ ในงานมีการแสดงนิทรรศการ งานเสวนา และการลงนามความร่วมมือ 9 สถาบันการศึกษา หนุนให้เกิดทีวีชุมชน รวมทั้งเครือข่ายทีวีชุมชนจากจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดพะเยาได้เตรียมยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงก่อตั้งทีวีดิจิตอลชุมชนนำร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อม ให้แก่พันเอก ดร.นที ประธานกสท.ด้วย นายศิริชัย สาครรัตนกุล ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ซึ่งเป็นประธานกล่าวต้อนรับในงานกล่าวว่า ส.ส.ท.เป็นสื่อสาธารณะระดับชาติ ส่วนทีวีชุมชนเป็นสื่อสาธารณะระดับพื้นที่ มีขอบเขตการทำงานใกล้ชุมชนมากกว่า ปัญหาทีวีชุมชนคือเราจะทำให้ทีวีชุมชนเกิดขึ้นและอยู่ได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ทั้งในแง่การเงินทุนและอุดมการณ์ […]

ประชุมกรรมการทีวีดิจิตอลชุมชนอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 มูลนิธิสื่อสร้างสุข ประชุมคณะกรรมการทีวีดิจิตอลชุมชน เพื่อรับทราบผลจากการประชุมเตรียมความพร้อมทีวีชุมชน เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ทำความเข้าใจ ระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ และวางแผนการทำงาน อบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชนอุบล ทั้ง 7 พื้นที่นำร่อง โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่ 1. นายนพภา พันธ์เพ็ง นักสื่อสารมวลชน ประธานกรรมการ 2. พระครูสุขุม วรรณโณภาส ตัวแทนพระสงฆ์ คณะกรรมการ 3.นายธีระพล อันมัย ตัวแทนนักวิชาการ คณะกรรมการ 4. นายนิมิตร สิทธิไตรย์ ตัวแทนนักธุรกิจ(ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) คณะกรรมการ 5.นางสาวคำปิ่น อักษร ตัวแทนชุมชนและสื่อทางเลือก คณะกรรมการ 6. นายวิสุทธิ์ ศิวประภากร ตัวแทนคนพิการ คณะกรรมการ 7.นายอัมพร วาภพ ตัวแทนผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชน คณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน […]

สื่อสร้างสุข จัด “เวทีเตรียมความพร้อมTV Digital ชุมชน” 30 เมษายนนี้

มูลนิธิสื่อสร้างสุข จัด “เวทีเตรียมความพร้อม TV Digital ชุมชน” ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ในวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา โดยมีคุณสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกสทช.เข้าร่วมรับฟัง อีกทั้งยังมีเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรอิสระ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 100 คน เรียนเชิญประชาชน ที่สนใจประเด็น  “เวทีเตรียมความพร้อม TV Digital ชุมชน” เข้าร่วมระดมความคิดเห็นได้ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557  เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ที่ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลคอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณคนึงนุชย์ วงศ์เย็น 087-3786955 […]