เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนเทศบาลตำบลธาตุ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เทศบาลตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน โดยครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลธาตุ และผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน เป็นอย่างดี

เวทีประชุมเตรียมความพร้อม TV Digital ชุมชน

เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  มูลนิธิสื่อสร้างสุข จัดเวทีประชุมเตรียมความพร้อม TV Digital ชุมชน โดยได้เชิญเครือข่ายภาคปะชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นว่า อยากจะเห็นทีวีชุมชนเป็นแบบไหน กิจกรรมในช่วงเช้า นายนพภา พันธุ์เพ็ง ประธานกรรมการมูลนิธิสื่อสร้างสุข กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้น เริ่มทำความรู้จักมูลนิธิสื่อสร้างสุข/วัตถุประสงค์ ความเป็นมาโครงการ TV Digital ชุมชน โดยนายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข มีเวทีบรรยาย หัวข้อเรื่อง “TV Digital ชุมชน ที่อยากเห็น” โดยนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เวทีเสวนา “ทีวีชุมชนที่อยากเห็น” ดำเนินรายการโดยสุชัย เจริญมุขยนันท โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาดังนี้ อาจารย์ธีระพล อันมัย […]