ร่วมด้วยช่วยกันเตือนจุดเสี่ยง
ถนนเลี่ยงเมืองอุบลฯ

ร่วมด้วยช่วยกันศูนย์อุบลราชธานีเตือนจุดเสี่ยงถนนเลี่ยงเมืองช่วงกลับรถหน้าห้างโฮมโปร หลายครั้งที่ความประมาทและความมักง่ายจากการใช้รถใช้ถนนนำไปสู่การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แต่ก็ยังมีผู้ขับขี่หลายรายเลือกใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยง เช่นเดียวกับที่ถนนทางหลวงหมายเลข 231 ถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี ซึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นประจำ บริเวณที่เกิดเหตุอยู่ตรงจุดกลับรถช่วงกิโลเมตรที่ 4 หน้าห้างโฮมโปร ตำบลแจระแม อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี ทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับข้อมูลจากคุณรุ่งโรจน์ กาบแก้ว อาสาร่วมด้วยอุบล 039 ว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เมื่อพบเห็นความเดือดร้อนหรือร่วมแจ้งเตือนจุดเสี่ยงอันตราย โทรสายด่วน 1677 และทาง Application m-Rescue ร่วมด้วยช่วยกัน   ข่าว : โพสต์ทูเดย์