เมืองดอกบัวเปิดตู้รับร้องทุกข์
ระดับหมู่บ้านกว่า 2,600 จุด

อุบลราชธานี – จังหวัดอุบลราชธานี ทำตู้บอกกล่าวร้องทุกข์ติดตามหมู่บ้าน เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนและเล่าเรื่องความทุกข์ใจของประชาชนกว่า 2,600 หมู่บ้านใน 25 อำเภอของจังหวัด โดยจะมีการเปิดตู้รวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอและจังหวัดแก้ไข ไม่ต้องเดินทางเข้าไปในตัวจังหวัดหรือรัฐบาลกลาง ที่หอประชุมอำเภอเหล่าเสือโก๊ก จังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบนโยบายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบาย คสช. แก่หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของอำเภอเหล่าเสือโก๊ก พร้อมมอบตู้สายตรวจปกครอง เป็นตู้เหล็กสีเหลืองดำ มีกุญแจล็อค ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 55 ตู้ เพื่อนำไปติดตั้งในที่สาธารณะตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้านของอำเภอเหล่าเสือโก๊ก เพื่อรับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อน เรื่องทุกข์ใจ ไม่สบายใจจากชาวบ้าน โดยวันที่ 25 ของทุกเดือนชุดปฏิบัติการประจำตำบลจะเป็นผู้นำกุญแจไปเปิดตู้ เพื่อรวบรวมเรื่องราวนำเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านส่งมอบให้นายอำเภอ แล้วนายอำเภอจะนำเรื่องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีทราบ ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างทันท่วงที ไม่ต้องเดินทางเข้ามาในตัวจังหวัด หรือเดินทางไปร้องเรียนยังรัฐบาลส่วนกลาง เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่มีเรื่องราวทุกข์ใจ เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งต้องการให้ระดับท้องถิ่นลงมาดูแลความทุกข์ของประชาชนอย่างใกล้ชิดและโครงการนี้ จังหวัดอุบลราชธานีจะได้ดำเนินการติดตั้งตู้รับเรื่องร้องทุกข์ให้ครบทั้งกว่า 2,600 หมู่บ้านใน 25 […]