เดินรณรงค์ชวนชาวเมืองอุบลเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

อุบลราชธานี – ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เดินรณรงค์เชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี พร้อมออกแถลงการณ์เรียกร้องว่าที่นายกเล็กคนใหม่ คืนทางเท้า จัดพื้นที่สีเขียวริมถนน ชุมชน เร่งทำระบบรองรับน้ำเสีย ฟังเสียงชุมชนก่อนนำโครงการพัฒนาเข้ามา วันนี้ (19 มี.ค.) ที่ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี กลุ่มมวลชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่จาก 7 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี นำโดยนางอัฐฌาวรรณ พันธุ์มี แกนนำชุมชนกุดคูณ รวมตัวอ่านแถลงการณ์ในนามสภาองค์กรชุมชน เรียกร้องให้ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 3 คน นำข้อเสนอของชุมชนไปปฏิบัติ เมื่อได้รับเลือกตั้งเข้ามาในวันที่ 24 มีนาคมนี้ ข้อเรียกร้องของชาวชุมชน ประกอบด้วย การคืนทางเท้าที่ถูกรื้อถอนกลับคืนให้ชุมชน จัดทำพื้นที่สีเขียวริมถนน ทำระบบรองรับน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ลำน้ำมูลน้อย แหล่งน้ำผลิตประปา เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสียในอนาคต ผลักดันให้ชาวชุมชนที่มีปัญหาที่ดินกับรัฐสามารถเช่าที่ดินอยู่อาศัยได้ใน ระยะยาวตามโครงการบ้านมั่นคง และให้ผู้บริหารรับฟังเสียงของชาวชุมชนก่อนนำโครงการพัฒนาใดๆ เข้ามา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชาวชุมชน หลังอ่านแถลงการณ์ ตัวแทน 7 ชุมชนได้ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์เลือกคนดีเข้าไปเป็นนายกเทศมนตรี ในวันที่ 24 มีนาคม สำหรับเทศบาลนครอุบลราชธานี มีหน่วยเลือกตั้ง 106 หน่วย ผู้สมัคร 3 […]