อบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมทีวีดิจิตอลชุมชนพื้นที่เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 มูลนิธิสื่อสร้างสุข นำโดยคุณสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข และทีมงานกว่า 10 คน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมทีวีดิจิตอลชุมชนเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เพื่อสนับสนุนส่งเสริม ให้คนในชุมชนผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ สะท้อนสิ่งที่ดีในชุมชน สู่สาธารณชน โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดี จากผู้นำชุมชน ครู และชาวบ้าน กว่า 40 คน

เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน เป็นพื้นที่แรก โดยครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนายสุเมธ ตรีศูลรัตน์ นายกเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ อยากให้คนในชุมชนผลิตสื่อ เพื่อนำเสนอสิ่งดีๆในชุมชนได้ด้วยตนเอง