ภาพกิจกรรมอบรมการผลิตสื่อTV/Radio online

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักข่าวเด็กและเยาวชน ขบวนการตาสับปะรด จัดอบรมการพัฒนาทักษะ การผลิตสื่อ TV@Radio Online ให้กับเครือข่ายสื่อเด็กและเยาวชนภาคอีสาน วันที่ 14-16 ธค. 55 ณ ห้องดอกจาน 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนายสุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคนิคการตัดต่อและขั้นตอนการผลิตสื่อ นอกจากนั้นทีมงานสื่อสร้างสุขอุบลฯ นำทีมโดย นายประวิทย์ ตอพล เจ้าหน้าที่ฝ่าย Senior Editor / Photographer แบ่งปันเทคนิคการถ่ายภาพ/วิดิโอ นายโชคชัย ศิลารักษ์ และนายกำธร แสนพงษ์ แบ่งปันขั้นตอนการตัดต่อ/ออกแบบกราฟฟิก การถ่ายคลิปวิดีโอที่ถูกวิธีอีกด้วย การอบรมผลิตสื่อTV@Radio online ครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลฯ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน