7 ชุมชนอุบลฯ ลั่นพร้อมเกิดทีวีชุมชน หวั่นเพียงกสทช.ไม่เปิดกว้างให้ใบอนุญาต

สื่อสร้างสุขอุบลร่วมกับ 7 ชุมชนนำร่องใน 3 จังหวัด อุบลฯ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ “สรุปบทเรียนเตรียมพร้อมทีวีชุมชน” ในรอบ 6 เดือน  ลั่นพร้อมเป็นเจ้าของทีวีชุมชน หวั่นเพียงกสทช.ไม่เปิดกว้าง ให้ใบอนุญาต วันที่ 19 พ.ย. 2557 ณ ห้องทับทิมสยาม 4 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ มูลนิธิสื่อสร้างสุขจัดประชุมสรุปบทเรียนเตรียมความพร้อมทีวีดิจิตอลชุมชน กับ 7 ชุมชนนำร่องใน 3 จังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ได้แก่ ชุมชนเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ,ชุมชนเทศบาลตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ,ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี,ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร,เครือข่ายพลเมืองส่งเสริมธรรมภิบาลตำบลแจระแม ตำบลหนองขอน,กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวย ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ,เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ  และภาคประชาสังคมในจังหวัดอุบลราชธานี รวมผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน เพื่อสรุปบทเรียนการเตรียมพร้อมทีวีดิจิตอลชุมชนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาพร้อมหาแนวทางการทำงานในอนาคตก่อนยื่นแสดงเจตจำนงขอใบอนุญาตจากกสทช. นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ได้นำเสนอผลการทำงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาหลังจากได้ชวนคนอุบลฯมาร่วมให้ความเห็นในหัวข้อทีวีชุมชนที่คนอุบลฯอยากเห็นในวันที่ 30 […]

เบื้องหลังเวทีเตรียมความพร้อมทีวีดิจิตอลชุมชน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ มูลนิธิสื่อสร้างสุขจัด “เวทีเตรียมความพร้อม ทีวีดิจิตอลชุมชน” จากสนับสนุนของโครงการสะพานโดยการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) โดยมีนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บรรยายในหัวข้อ “ทีวีดิจิตอลชุมชนที่อยากเห็น” และร่วมรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายร่วมเสนอความเห็นในหัวข้อเดียวกัน คือ อาจารย์ธีระพล อันมัย อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , นายนพพร พันธุ์เพ็ง นักสื่อสารมวลชน , นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี , นางสาวคำปิ่น อักษร นักข่าวพลเมือง , นายศุภชัย ไตรไทยธีระ ตัวแทนเด็กเยาวชน , นางนภนรรณ ทองเรือง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อีกทั้งยังมีเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรอิสระ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 100 คน ร่วมระดมความคิดเห็นกันในช่วงบ่ายอีกด้วย ข่าวเพิ่มเติม https://www.sangsook.net/?p=14044  

บอร์ดกระจายเสียง/กสทช.แถลงผลการประชุมวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

บอร์ดกระจายเสียง/กสทช.แถลงผลการประชุมวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 พ.อ.ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.)ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ว่า วันนี้ (15 กรกฎาคม 2556) ที่ประชุม กสท. มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. ที่ประชุม กสท.มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 53 ราย (ใบอนุญาต) แบ่งเป็นกิจการประเภทบริการธุรกิจ 21 ราย กิจการประเภทบริการสาธารณะ 6 ราย และกิจการประเภทบริการชุมชน 26 ราย ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 2,312 ราย 2. ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบออกใบอนุญาตการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ แก่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thaipbs) เป็นเวลา 15 ปี โดยการออกใบอนุญาตในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศของ […]

นักวิชาการชี้ทีวีสาธารณะจะต้องปลอดจากภาครัฐ ปลอดจากการเมือง มีเนื้อหาหลากหลายและมีคุณภาพสูง

จุฬาฯจัดสัมมนาหาข้อสรุปต่อกรณีทีวีดิจิตอลสาธารณะ วันนี้(พุธ ๒๔ เมย.) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสถาบัน ๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงาน กสทช.ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทีวีดิจิตอล….จุดเปลี่ยนประเทศไทย ตอน ทีวีดิจิตอลสาธารณะ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี รองอธิการบดีจุฬาฯ และ กสทช. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาครั้งนี้ โดยในช่วงเช้าเป็นการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “จากจุดเริ่มต้นปฏิรูปสื่อสู่ทีวีดิจิตอล” โดย รศ.จุมพล รอดคำดี อดีตกรรมาธิการยกร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๓ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ หัวใจสำคัญการปฏิรูปสื่อคือการกระจายอำนาจการถือครองคลื่นจากภาครัฐ ให้สังคมได้มีโอกาสมากขึ้น ภายใต้การกำกับดูแลของกสทช. จากนั้นเป็นการอภิปรายในหัวข้อ อนาคตทีวีดิจิตอลสาธารณะในมุมมองนักวิชาการด้านสื่อและกฎหมาย วิทยากร ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันท์ ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และ ดร.มานะ […]

กสทช.จัดพัฒนาบุคลากรสื่อเรื่องผู้ประกาศ ความภูมิใจของการใช้ภาษา 5 จ.รวมอุบลฯ

กสทช. จัดเสวนา กสทช. กับการพัฒนาบุคลากรสื่อ เรื่อง บัตรผู้ประกาศ ความภูมิใจของการใช้ภาษา กสทช. จัดเสวนา กสทช. กับการพัฒนาบุคลากรสื่อ เรื่อง บัตรผู้ประกาศ ความภูมิใจของการใช้ภาษา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้พัฒนาตนเองและการดำเนินรายการอย่างมีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. โดยกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดเสวนา กสทช. กับการพัฒนาบุคลากรสื่อ เรื่อง บัตรผู้ประกาศ ความภูมิใจของการใช้ภาษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปราโมช รัฐวินิจ ประธานอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร กสทช. เป็นประธานเปิดการเสวนา งานดังกล่าว จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 จากการกำหนดจัดเสวนา 5 ครั้ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ อุบลราชธานี เพชรบุรี และภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและการดำเนินรายการอย่างมีคุณภาพ และเป็นการสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่าง กสทช. สื่อมวลชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง […]

รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่ยังมิได้มาแสดงตน

สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่ยังมิได้มาแสดงตนตามมติที่ประชุม กสท. ในคราวการประชุมครั้งที่ 28/2555 มติที่ประชุม กสท. ในคราวการประชุมครั้งที่ 28/2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. นำรายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่ยังไม่มาแสดงตนเพื่อรับการขยายระยะเวลาทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว ประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยมีสาระสำคัญว่า “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กำหนดให้สถานีวิทยุกระจายเสียงซึ่งเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว เข้าแสดงตนเพื่อขยายระยะเวลาทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว 300 วัน โดยมีกำหนดให้เข้าแสดงตนในวันสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 บัดนี้ ระยะเวลาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ปรากฏว่ายังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงอีกจำนวนหนึ่งที่ยังมิได้เข้าแสดงตน จึงขอให้สถานีที่ไม่เข้าแสดงตนตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.nbtc.go.th หรือ ณ สำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค (14 เขต)   และเข้าแสดงตนภายใน 30 วันนับแต่ประกาศในหนังสือพิมพ์ ณ สำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค (14 เขต) และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะถือว่าสถานีที่ไม่เข้าแสดงตนสละสิทธิการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวและสำนักงาน กสทช. จะได้ดำเนินการเพิกถอนสิทธิต่อไป”

ปิดฉากที่อุบลฯประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บท กสทช.ไม่ชัดเจน ทุนใหญ่ครอบงำสื่อ

ในการประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งสุดท้ายที่ จ.อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมระบุตรงกันว่า ร่างแผนแม่บทยังไม่มีเนื้อหาที่จะนำไปสู่ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะช่วงเวลาการออกใบอนุญาตของกิจการแต่ละประเภท ขณะที่อีกหลายคนกังวลว่า กสทช.จะมีมาตรการอย่างไร ไม่ให้กลุ่มทุนใหญ่ครอบงำกิจการสื่อ ขณะเดียวกันเครือข่ายภาควิทยุท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน ยังมีความเห็นหลากหลายในการจัดสรรคลื่นความถี่ และการแบ่งประเภทประกอบกิจการสถานีวิทยุท้องถิ่น ชุมชน และธุรกิจ ที่ต้องการให้เกิดความชัดเจน รวมถึงรายละเอียดที่จะเกิดขึ้นจากการทำทีวี และวิทยุดิจิตอล   ทั้งนี้ กสทช.เตรียมสรุปสาระสำคัญของแผนเบื้องต้นประกอบไปด้วย แผนแม่บทบริหารตารางคลื่นความถี่ ส่วนแผนแม่บทด้านกิจการโทรคมนาคม ส่วนใหญ่สนใจประเด็นช่วงเวลาการประมูลคลื่นความถี่ 3 จี ที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ กสทช.ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมสะท้อนความคิดเห็นร่างแผนแม่บทผ่านทางเว็บไซต์ กสทช.ได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ และจะชี้แจงประเด็นข้อสงสัยผ่านทางเว็บไซต์ จากนั้นจะรวบรวมข้อเสนอแนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ กสทช.หากไม่มีประเด็นใหญ่มากพอที่จะปรับแก้จะเสนอในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายนนี้ ข้อมูล : ASTV ภาพ  Google