กรมทรัพยากรฯ ตรวจ ‘ผาแต้ม’ หินถล่มไม่กระทบภาพเขียนสี

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีตรวจผาแต้ม ยันจุดที่เกิดรอยแตก หินถล่ม ยังไม่มีผลกระทบกับภาพเขียนสี ด้าน พ่อเมืองอุบลฯ แนะ นทท.เข้าเยี่ยมชม ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของ จนท. อย่างเคร่งครัด เล็งทำทางเดินใหม่ พ้นแนวหิน เพื่อความปลอดภัย เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 ก.พ.59 ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี นายทศพร นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี รักษาการอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ร่วมหารือ และกำหนดแนวทางการทำงานตรวจสอบชั้นผาหินของผาแต้ม โดยจะมีการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพของความลาดชันของผาแต้ม เพื่อนำผลการสำรวจไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ หาแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคต พร้อมนำคณะลงเดินสำรวจบริเวณภาพเขียนสีอายุกว่า 4,000 ปี ที่พบมีรอยร้าวเป็นบางจุด โดยมีการนำเครื่องมือวัดความแข็งแกร่งของหิน เมื่อทดสอบความแข็งของชั้นหินดินดานที่รองรับหินทรายที่อยู่ด้านบนบริเวณภาพเขียนสีพบว่า รับแรงกดได้ประมาณ 4,000 ตันต่อตารางเมตร แต่ทั้งนี้ ยังต้องตรวจสอบแนวของชั้นหินตลอดแนวผา ซึ่งเป็นที่ตั้งของภาพเขียนสีอย่างละเอียด แต่เบื้องต้น ยืนยันยังไม่มีผลกระทบต่อภาพเขียนในขณะนี้ นายทศพร รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี […]

มรภ.อุบลฯ จัดงานวิชาการเกษตรอินทรีย์ ดึงนักวิจัยทั่วโลกเข้าร่วม หวังใช้เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพ และผลผลิต

มรภ.อุบลฯ จัดงานวิชาการเกษตรอินทรีย์  ดึงนักวิจัยชั้นนำกว่า 30 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม หวังใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มคุณภาพ และผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ วันที่ 7 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านเกษตรอินทรีย์ขึ้นใน 2 หัวข้อ คือ งานประชุมวิชาการนานาชาติความยั่งยืนของเกษตรอินทรีย์ และงานประชุมวิชาการนานาชาติการจัดการคุณภาพของผลผลิตพืชสวนอินทรีย์  ณ  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โดยมี ผศ.ดร.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานผลการจัดงาน มีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผศ. ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำประเด็นเกษตรอินทรีย์ ขึ้นเป็นวาระสำคัญของจังหวัด ตามนโยบาย “อุบล  ราชธานี แห่งเกษตรอินทรีย์” เนื่องจากการเกษตรของไทยประสบปัญหาด้านแรงงาน คุณภาพ และผลผลิต การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยเกษตรกร จะสามารถสร้างการแข่งขันในตลาดสินค้าอินทรีย์ได้ งานวิชาการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558 โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง และนักวิจัยชั้นนำของโลกกว่า […]

ขอเชิญสักการะ พระพุทธชยันตี องค์ดำ นาลันทา ณ ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์

ขอเชิญสักการะ พระพุทธชยันตี องค์ดำ นาลันทา พระนิรันตราย พระผู้เป็นเลิศแห่งปัญญาและการเยียวยา 21-23 กันยายน 2558 นี้ ประดิษฐาน ณ ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

อธิการบดีม.อุบลฯโล่ง! ศาลยกฟ้องหมดทุกคดี

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง อธิการบดี ม.อุบลฯ ไม่ผิดหมิ่นประมาทอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ในคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา คดีหมายเลขดำที่ ๖๖๖/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๖๘/๒๕๕๘ ระหว่าง นายสัมมนา มูลสาร โจทก์ กับนางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข จำเลย ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา โดยศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ได้พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้ยกฟ้องโจทก์ในคดีส่วนแพ่ง คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ จำเลยซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แถลงข่าวหมิ่นประมาทโจทก์ต่อนักข่าว นักศึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยการโฆษณาด้วยเอกสารและการกระจายเสียง กล่าวหาว่าโจทก์ในขณะที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น ทุจริตต่อหน้าที่โดยเข้าไปเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการกระทำทุจริตกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นในวาระของผู้บริหารชุดที่ผ่านมา จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ความรับผิดทางอาญาเป็นฟ้องซ้ำ สิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องในคดีนี้ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙(๔) ยกฟ้องคดีส่วนอาญา สำหรับในคดีส่วนแพ่ง การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๓ พิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ […]

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ คืนรอยยิ้มให้เด็กพิการ

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ คืนรอยยิ้มให้เด็กพิการ ข่าวดี สำหรับผู้ป่วยเด็กพิการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ปี 2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ช่วยเหลือเด็กพิการ ปากแหว่ง เพดานโหว่ ผู้ป่วยแผลดึงรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก หรือมีความพิการของนิ้วแต่กำเนิด เช่น นิ้วเกิน นิ้วติด สามารถติดต่อขอเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรมเพื่อเด็กพิการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ หรือผู้ประสานงาน คุณชลชื่น แสนใจกล้า โทร 045-244973 ต่อ 1258 , 081-7908880 โดยมีเป้าหมายในการให้บริการแก่ผู้ป่วย จำนวน 100 ราย ผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และจะจัดพิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ชาวนาอินทรีย์เมืองดอกบัว จัดงานใหญ่ดันนโยบาย “อุบล ราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์”

ชาวนาอินทรีย์เมืองดอกบัวจัดงานใหญ่ดันนโยบาย “อุบล ราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์” ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ผลิต 1 % หรือ 58,000 ไร่ ในปี 2564 โชว์แปรรูปข้าวเป็นขนม ไอศกรีม เพื่อเพิ่มมูลค่า วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น G ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ กินสบายใจร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ จัดงานเทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค ปี 3 ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรอินทรีย์พบปะผู้บริโภคคนเมือง รณรงค์ให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของการกินอาหารไร้สารพิษ ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรหันมาทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือสสส. โดยมีเกษตรกรอินทรีย์ นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พลตรีนิรุทธ เกตุศิริ ผบ.มทบ. 22 นายอาคม ศรีประภาพงศ์ […]

อุบลฯ ดันข้าวหอมมะลิคุณภาพ GAP – อินทรีย์ สู่ครัวโลก

สภาเกษตรกรอุบลฯ  เตรียมชาวนาผลิตหอมมะลิคุณภาพ มาตรฐาน GAP – อินทรีย์ พร้อมดันสู่ครัวโลก    วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดอุบลราชธานี  สภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี จัดสัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาดข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 400 คน มีนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นประธานเปิดการประชุม นางพรรณพิมล กล่าวว่า ปัจจุบันชาวนาไทยมีประมาณ 3-4 ล้านครัวเรือน ส่วนใหญ่อยู่ในฐานะยากจน โดยเฉพาะชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะทำนาจากน้ำฝนตามธรรมชาติ แต่ละปีประสบปัญหาต่างๆ ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม ศัตรูระบาด ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ราคาข้าวตกต่ำ  ทำให้เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งรัดหามาตรการต่างๆให้การช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไป รวมทั้งใช้กลไกสหกรณ์ในการขับเคลื่อนให้ข้าวราคาสูงขึ้น การประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวคุณภาพดีระดับต้นๆของโลก การจะทำข้าวให้เป็นที่ต้องการทั้งตลาดภายในและภายนอก จำเป็นต้องทำให้ชาวนามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข้าวที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน มีการรับรองคุณภาพ ด้านนายปรีชา นุยืนรัมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี […]

อเมริกา : เขื่อน – แม่น้ำ – โรงงาน

การพัฒนาและการสูญเสียมักมาพร้อมกัน แต่เราก็ไม่ควรให้การพัฒนาเป็นไปเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือแค่คนใดคนหนึ่ง เราเคยได้ยินวาทกรรมในเมืองไทยบ่อยๆที่ว่า “ประชาชนกลุ่มหนึ่งควรเสียสละบางอย่างให้กับการพัฒนาเพื่อคนหมู่มาก” คำนี้เป็นคำที่ผมได้ยินบ่อยมาก โดยเฉพาะกับชาวบ้านที่เคลื่อนไหวกรณีเขื่อนปากมูล ซึ่งผมมีโอกาสได้สัมผัสใกล้ชิดเมื่อช่วงเริ่มต้นของการทำงาน รัฐมักพูดกับชาวบ้านที่นั่นว่าชาวบ้านปากมูนควรเสียสละเพื่อหล่อเลี้ยงระบบอุตสาหกรรมให้กับคนเมือง แต่รู้ไหมว่านั่นมันคือการทำร้ายพวกเขาชัดๆ จนปัจจุบันชาวบ้านปากมูนได้กลายเป็นแพะรับบาปที่สะท้อนการแข็งข้อของสังคม เพราะเมื่อเอ่ยถึงชาวบ้านปากมูนคนในสังคมมักมองว่าพวกเขาคือพวกอยากได้ไม่พอ ก็แน่นอนอยู่แล้วในเมื่อรัฐได้เข้ามาทำลายอาชีพและฐานทรัพยากรของพวกเขา ต่อให้รัฐจ่ายเงินชดเชยมากแค่ไหนมันก็คงไม่พออยู่ดี ยกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนกับคนถูกไล่ออกจากงานและไม่มีใครหางานใหม่ที่ดีพอเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต ทางที่ดีที่สุดคือ “เอาเขื่อนออกไป”   ในขณะที่ผมกำลังนั่งเขียนบทความชิ้นนี้ สถานการณ์ในหมู่บ้านที่ผมจากมาไม่ค่อยจะสู้ดีมากนัก เนื่องจากตอนนี้แม่น้ำอันเป็นที่รักของพวกเราที่ชื่อว่า “ลำโดมใหญ่” กำลังถูกทำร้ายอย่างหนัก จริงๆลำน้ำของพวกเราแห่งนี้ถูกทำร้าย และลิดรอน มาเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อครั้งฝายลำโดมใหญ่ถูกสร้างเสร็จใหม่ๆราวๆปี 2540  ครั้งโน้นพวกเรายังไม่มีบทเรียนจากเขื่อน ถึงแม้หมู่บ้านที่ผมอยู่จะตั้งอยู่ไม่ไกลจากเขื่อนปากมูล เพราะแค่ขับรถประมาณ 1 ชั่วโมงด้วยระยะทางราวๆ 50 กิโลเมตร ก็สามารถไปถึงที่นั่นได้แล้ว แต่ด้วยข้อมูลข่าวสารที่ถูกดัดแปลงไปต่างๆนานา มิหนำซ้ำยังใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้านปากมูลที่เคลื่อนไหวว่าเป็นม๊อบรับจ้างและนักกิจกรรมที่มาทำงานกับชาวบ้านก็ถูกตราหน้าว่าเป็นพวกรับเงินต่างชาติถูกจ้างเพื่อทำลายและคัดค้านไม่ให้เมืองไทยพัฒนาเดี๋ยวจะแซงฝรั่ง ซึ่งเป็นข่าวที่พวกเราได้ยินในหน้าจอทีวีที่ส่งมาจากกรุงเทพและยิ่งทำให้พวกเราไม่อยากเข้าใกล้คนเหล่านั้น   แต่ไม่นานหลังจากนั้น สถานการณ์ที่เราเคยเห็นในทีวีกลับเกิดขึ้นที่หมู่บ้านเรา จากอดีตที่ลำน้ำเคยใสสะอาด มีเกาะ แก่งและหมู่ปลารวมถึงระบบนิเวศริมน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงผู้คน แต่ทุกอย่างค่อยๆจางหายไปและในที่สุดก็ไม่มีให้เห็นอีกเลย  เราเคยโดนหลอกว่าเราจะได้มีน้ำใช้ปีละ 2 ครั้ง อันเกิดจากระบบชลประทานที่สุดยอดภายใต้โครงการโขง – ชี – มูล แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปประมาณกว่า 15 ปี […]

รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผุดโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  เพื่อขยายพื้นที่พาะปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่่ ทีปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกเพียง 10,000 ไร่ให้เป็น 34,000 ไร่ ในปี 2559  รวมทั้งการสร้างมาตรฐานรับรองคณภาพ โดยควบคุมมาตรฐานกระบวนการเพาะปลูกและมาตรฐานการผลิตให้ได้มาตรฐานอินทรีย์ระดับสากล สร้าง Awareness ข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้ผู้บริโภคนิยมรับประทานมากขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เน้นการตลาดแบบขายตรง เจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าระดับสูง เช่น กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ เป็นต้น   ดำเนินการด้วยงบประมาณ 22,600,000 บาท (ยี่สิบสองล้านหกแสนบาทถ้วน)   สนใจเข้าร่วมโครงการดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.riceberryvalley.org

เชิญชวนเกษตรกรอินทรีย์อุบลฯ สมัครเข้าร่วมงาน Organic and Natural Expo ๒๐๑๕

ด้วยกระทรวงพาณิชย์กำหนดจัดงาน Organic and Natural  Expo ๒๐๑๕“Organic and Natural  Expo ๒๐๑๕”  ในระหว่างวันที่  ๒๓  –  ๒๖    กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าสินค้าอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จัก   ตลอดจนกระตุ้นการบริโภคสินค้าอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทยจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ราย และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดนิทรรศการ/ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๒๐ หน่วยงาน จึงขอเชิญชวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี สมัครเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สามารถยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์  ๐๔๕ – ๒๕๔๘๕๕  ในวัน  และเวลาราชการ

1 2 3 6