เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข ภาคพิเศษ ตอน : ผู้สมัครสว.พบประชาชน อุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีร่วมกับ 11 หน่วยงาน คือ 1.ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุบลราชธานี 2.สภาเครือข่ายพลเมืองอุบลราชธานี 3.กกต.จังหวัดอุบลราชธานี 4.สื่อสร้างสุข 5.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 7.สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 8.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี 9.องค์กรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง 10.สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า 11.เครือข่ายวุฒิอาสา ธนาคารสมองฯ ร่วมจัดเวทีการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ท้องถิ่นร่วมทุกข์ร่วมสุข ตอน “ผู้สมัครสว.พบประชาชน อุบลราชธานี” ณ ห้องบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ทั้ง 8 ท่าน (มาร่วมงาน 5 ท่าน) ได้พบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิด และฟังเสียงประชาชนอย่างแท้จริง ออกกอากาศทางช่องสร้างสุขแชนแนล www.sangsook.net เคเบิลทีวีท้องถิ่น เช่น โสภณเคเบิลทีวี ราชธานีเคเบิลทีวี วีเคเบิลทีวี

สื่อสร้างสุขอุบลฯ เปิดเวทีถก “ทต.ธาตุ พบประชาชน” ชาวบ้านร้อง เร่งแก้ไขระบบสารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

สื่อสร้างสุขอุบลฯ เปิดเวทีถก “ทต.ธาตุ พบประชาชน” ชาวบ้านร้อง เร่งแก้ไขระบบสารณูปโภคขั้นพื้นฐาน วันที่ 20 มีนาคม 2557 สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก USAID ในการจัดเวทีบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ร่วมทุกข์ร่วมสุข  ภาคพิเศษ ตอน “เทศบาลตำบลธาตุ ฟังเสียงประชาชน” ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 3 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ ในระดับท้องถิ่น การบันทึกเทปครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรายการ 4 ท่าน คือ 1. จ.ส.อ.ประสิทธิ์ หอมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 2. นายชล โสภา รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 3. นายประวัติ พรมหล่อ รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 4.นายธีระยุทธ สวัสดี ปลัดเทศบาลตำบลธาตุ และนายกมล หอมกลิ่น เป็นผู้ดำเนินรายการ มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 100 คน ชาวบ้านต่างเสนอปัญหาด้านต่างๆ เพื่อให้ทางทีมบริหารเทศบาลตำบลธาตุ เร่งปรับปรุงแก้ไข […]

เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข ภาคพิเศษ ตอน : “ทต.ธาตุ ฟังเสียงประชาชน”

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 -12.00น. ณ ศาลากลางบ้านหมู่ 3 บ้านเก่าน้อย ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก USAID ในการจัดเวทีบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ร่วมทุกข์ร่วมสุข ภาคพิเศษ ตอน “เทศบาลตำบลธาตุ ฟังเสียงประชาชน” เพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ ในระดับท้องถิ่น โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรายการ คือ 1. จ.ส.อ. ประสิทธิ์ หอมจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธาตุ 2.นายชล โสภา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธาตุ 2. นายประวัติ พรมหล่อ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธาตุ 3.นายธีระยุทธ สวัสดี ปลัดเทศบาลตำบลธาตุ และนายกมล หอมกลิ่น เป็นผู้ดำเนินรายการ ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน

1 2 3 20