หลานคนเล็ก

ละครสั้นพอ่แม่ทุกคนรักลูก ตอน หลานคนเล็ก รักมาก ตามใจมาก คิดว่าจะทำให้ลูกนั้นมีความสุข แต่กลับกลายทำให้ลูกนั้นกลายเป็นเด็กดื้อ ไม่ฟังความคิดเห็นของใคร ก้าวร้าว เข้ากับใครไม่ได้

ฟังลูกเล่าทุกเรื่อง

ละครสั้น เรื่อง พ่อแม่ทุกคนรักลูก ตอน ฟังลูกเล่าทุกเรื่อง การสื่อสารกับลูกเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะการฟังลูก เป็นสิ่งที่มีค่า

ควบคุม

ละครสั้นเรื่อง พ่อแม่ทุกคนรักลูก ตอน ควบคุม พ่อแม่ที่ควบคุมลูกมากเกินไป อาจทำให้เด็กนั้นขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่มีความมั่นใจและไม่กล้าแสดงออก

กดดัน

ละครสั้น เรื่องพ่อแม่ทุกคนรักลูก ตอน กดดัน บ่อยครั้งที่ความหวังดีเกินไปของพ่อแม่กลับกลายเป็นการกดดันลูก ส่งผลให้เขาทำในสิ่งที่เราไม่อยากให้ทำ

ยอมบ้างก็ดีนะ

ละครสั้น พ่อแม่ทุกคนรักลูก ตอน ยอมบ้างก็ดีนะ วัยรุ่นยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ อนุโลมบางอย่างที่พอจะอนุโลมได้ที่ไม่ร้ายแรงจนเกินไป อาจจะเป็นผลดีมากกว่าที่จะไปบังคับเขา เกินกว่าวัยที่เขาจะรับได้

ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน

ละครสั้นเรื่อง พ่อแม่ทุกคนรักลูก ตอนตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน หลายครอบครัวให้ความสำคัญกับคำสอน แต่ร้อยคำสอนไม่เท่าหนึ่งตัวอย่างทำให้ดู

หนักแน่นเอาจริง

ละครสั้น เรื่อง พ่อแม่ทุกคนรักลูก ตอนหนักแน่นเอาจริง การใช้เหตุผลกับลูกด้วยความรักและความเมตตาเป็นสิ่งจำเป็น แต่บางสถานการณ์ไม่สามารถใช้เหตุผลได้ควรจะใช้ท่าทีที่หนักแน่นและเอาจริง แต่ไม่ใช่ใช้กำลัง

ออทิสซึ่ม

ละครสั้น เรื่อง พ่อแม่ทุกคนรักลูก ตอน ออทิสซึ่ม พ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษต้องให้ความรักกับเขามากกว่าปกติ เพราะว่าเขาคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัด ความรักเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยเยียวยเขาได้

1 2