ต้นไม้พูดได้ (6) ก.พ. 51

การชนะ คนอื่น หมื่นแสนหน เดี๋ยวกลับตน เป็นแพ้ ไม่แน่หนอ ชนะตน จากชั่ว เท่านั้นพอ ย่อมเกิดก่อ สุขแท้ แก่ตนเอง

ต้นไม้พูดได้(1) มี.ค. 51

เกิดมาที ตัวเปล่า เราหรือท่าน มิฉะนั้น จะอยากรวย ไปถึงไหน มีพอกิน พอใช้ สบายใจ เหนือสิ่งใด เข้าวัด หัดฟังธรรม

ต้นไม้พูดได้(3) มี.ค.51

แม้ผู้ใด ได้มาชม ซึ่งวัดป่า มีจรรยา มารยาท อันเหมาะสม ย่อมเป็นบุญ กุศล คนนิยม ใจชื่นชม เย็นอุรา มาป่าเอย….

1 2 3 7