เด็กนิเทศฯม.อุบลฯเข้าคอร์ส
ฝึกการแสดงเท่าทันสื่อ

17 – 18 ธ.ค.  2554   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   : สาขานิเทศศาสตร์   คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ร่วมกับสื่อสร้างสุขภาวะเด็กเยาวชนภาคอีสาน (ศสอ.)   จัดโครงการอบรมทักษะสื่อสารการแสดงเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ  เพื่อปพื้นฐานด้านการแสดงออกของนักศึกษาและหวังให้เด็กเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อที่มีทั้งดีและร้ายในปัจจุบัน                อาจารย์จีณัฐชญา   จีปณัฐิกาญจน์      อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   กล่าวว่า   โครงการอบรมทักษะสื่อสารการแสดงเพื่อการรู้เท่าทันสื่อเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับนักศึกษามาก   เพราะสื่อทุกวันนี้เข้ามามีอิทธิพลกับแทบจะทุกวงการอาชีพรวมทั้งเด็กและเยาวชน   การนำละครมาประยุกต์เป็นสื่อการเรียนการสอนถือว่าเป็นเรื่องที่ควรทำเพราะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและเร็ว   แทนที่จะสอนเรื่องราวนั้น  ๆ  กับเด็กโดยตรงผ่านแบบเรียนจะขาดความน่าสนใจและอาจเข้าไม่ถึงด้วย                นอกจากนั้นโครงการดังกล่าวยังสามารถฝึกให้กับเด็กเยาวชนได้กล้าแสดงออกด้านต่าง  ๆ  ที่เหมาะสมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพต่อสังคมที่สำคัญสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการทำหนังสั้น   ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการแสดงที่ต้องเข้าถึงตัวละครผ่านหนังสั้นก็จะทำให้การสื่อสารประสบผลสำเร็จ                นางสาวธัญวรัตม์     รัตนะภู    หรือน้องฟองเบียร์    นักศึกษาชั้นปีที่  4    คณะศิลปศาสตร์   สาขานิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   กล่าวถึงโครงการนี้ว่า   เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษามากโดยเฉพาะนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์    เพราะการแสดงทำให้เราได้ฝึกบุคลิกภาพในหลาย  ๆ   ด้าน   ได้ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน  ได้เรียนรู้บทบาทของตัวละครแต่ละตัวซึ่งทำให้เราสามารถมองภาพออกว่าการใช้ชีวิตที่ขาดความระมัดระวังไม่รู้เท่าทันสื่อเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง   รวมทั้งอยากให้โครงการดังกล่าวต่อยอดในปีต่อ  ๆ  ไป  เพื่อให้น้อง  ๆ  ได้มีโอกาสเรียนรู้หลักการแสดงซึ่งคิดว่าทุกคนทำได้และเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินฝันหากรักในการแสดง                ด้านนายทศพล   พิมพ์ผะกา   หรือน้องวอลเล่ย์  นักศึกษาชั้นปีที่  […]

สื่อเด็กปีแรกผลงานดีหมอนิรันดร์แนะสื่อเยาวชนคือปัจจุบันและอนาคต

หมอนิรันดร์แนะสื่อต้องคิดให้กว้าง หวังเยาวชนสืบต่อเป็นสื่อที่ดี กลุ่มสื่อใสวัยทีนส่งผลงานชิ้นโบว์แดงโชว์จบโครงการเด็กผลิตสื่อเข้าตาสื่อมวลชนที่ร่วมแนะส่งงานไปที่สื่อส่วนกลางได้ ด้านสืบสานภูมิปัญญาประเด็นน่าสนใจชี้ลองทำข่าวก่อนลงลึกเป็นสารคดี     เมื่อวันที่ 2-3 พ.ค.2552 ที่ผ่านมา โครงการสื่อสร้างสรรค์สานสัมพันธ์เด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรม  “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลปีที่ 1” ที่ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  โดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คนและทีมที่ปรึกษาด้านสื่ออีก ได้แก่  นายสุรสีห์  ผาธรรม ,นายพงษ์สันต์  เตชะเสน , นายธงชัย  ลือไทสง เพื่อแนะนำการผลิตสื่อของเยาวชนและประเมินผลการทำกิจกรรมของโครงการฯในปีแรกนี้ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวบรรยายในหัวข้อ”เด็กกับการปฏิรูปสื่อ” ว่า สื่อสร้างสรรค์ ต้องบอกความจริง  ต้องวิเคราะห์เจาะลึก  ความจริงตรงนั้นต้องมาทำเรื่องประโยชน์สาธารณะ ถ้าทำสื่อเรื่องเด็ก เรื่องที่ดี  สิ่งแวดล้อมดี  มันจะบังคับตัวคุณเองว่าคุณต้องทำดีนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีความสำคัญเรื่องการปฏิรูปสื่อกับเด็กก็คือ เป็นทั้งปัจจุบันและอนาคต  อนาคตหมายความว่า ทั้งหมดจะมอบอยู่ที่ตัวเด็ก  ปัจจุบันก็คือ  จะทำสื่อที่ดี ชอบอะไรทำเรื่องนั้น มีความเป็นตัวตน อาจจะทำเรื่องใกล้ตัวเราไม่ต้องทำเรื่องยาก ต้องเกาะกลุ่มกัน […]

1 217 218 219