ชาวบ้านน้ำท่วมอุบลฯถามค่าซ่อมบ้าน ตกลงไม่ได้ส่งเรื่องถึงนายกฯปู

อุบลราชธานี- ชาวบ้านใน 3 ชุมชนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ทบทวนการพิจารณาจ่ายเงินค่าซ่อมแซมบ้านน้ำท่วม เพราะได้น้อยกว่าคนของนักการเมือง ตามทวงถามความคืบหน้า ปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้ ตัดสินใจส่งเรื่องถึง “นายกฯปู” ให้ช่วยอีกแรง พร้อมทำเรื่องให้ กก.สิทธิมนุษยชน ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย  วันนี้ (20 ม.ค.) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้าน 3 ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งถูกน้ำท่วมเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา นำโดย นางอัฐฌาวรรณ พันธุ์มี รวมตัวถือป้ายประท้วงติดตามข้อเรียกร้องให้เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้สำรวจและจ่ายเงินค่าซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลดให้ไม่เป็นธรรม ชาวบ้านกลุ่มนี้ ระบุว่า เงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านต่ำสุดที่พวกตนได้รับ คือ หลังละ 1,008 บาท สูงสุด 8,000 บาท ทั้งที่บ้านบางหลังเสียหายเกือบทั้งหลัง ซึ่งต้องใช้เงินซ่อมหลายหมื่นบาท จึงไม่เป็นธรรมที่ได้รับเงินช่วยเหลือเพียงเท่านี้ จึงพากันมาติดตามเรื่องที่ได้เรียกร้องไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน ต่อมา นายสุรสิทธิ์ เกิดผล ผช.ป้องกันจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชิญตัวแทนชาวบ้านเข้าไปหารือนานกว่า 2 ชั่วโมง แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ เนื่องจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สำรวจจนเสร็จสิ้น และทำเรื่องขอเงินชดเชยจ่ายกรมมาจ่ายให้กับชาวบ้านแล้ว ไม่สามารถทำการสำรวจหรือจ่ายเงินให้กับชาวบ้านได้อีก กลุ่มชาวบ้านจึงตกลงจะทำเรื่องถึง นางยิ่งลักษณ์ […]

ป่าไม้รื้อสวนยางบุกเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ชาวบ้านโต้กลับด้วยการปิดถนน

อุบลราชธานี – ป่าไม้ใช้ปฏิบัติการสายฟ้าแลบ บุกรื้อกระท่อมนา และตัดต้นยางพาราที่ชาวบ้านรุกเข้าไปปลูกไว้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า นอกจากพื้นที่ 18 แปลงที่ถูกรื้อถอนในวันนี้ ยังมีพื้นที่อื่นอีกกว่า 50 แปลง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่ออีกด้านชาวบ้านรวมตัวปิดถนนรอบ 2 หลัง จนท.บุกรื้อตัดฟันต้นยางพาราโดยเรียกร้องให้ชดเชยเยียวยาต้นยางพาราที่เสียหาย และให้ จนท.หยุดปฏิบัติการใดๆ จนกว่าหาทางออกร่วมกันได้ภายใน 7 วันนี้สุดท้ายตกลงกันได้ จึงยอมเปิดถนนให้รถแล่นได้ตามปกติในบ่ายวันเดียวกัน เมื่อเช้ามืดวันนี้ (19 ม.ค.) นายไพบูลย์ รัตนเจริญธรรม ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จ.อุบลราชธานี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประมาณ 500 นาย ได้เข้าทำการรื้อถอนตัดฟันต้นยางพาราอายุระหว่าง 2-5 ปี ที่ชาวบ้านเข้าบุกรุกปลูกยางพารารวม 18 แปลง จำนวน 226 ไร่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน บริเวณบ้านภูหญ้าคา ต.โนนก่อ อ.สิรินธร การเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเป็นกระท่อมนาขนาดเล็กจำนวน 2 หลัง และต้นยางพาราที่กำลังโตแซมต้นไม้ใหญ่ที่ถูกตัดโค่น ทำให้บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นเขาหัวโล้นเป็นแห่งๆระหว่างการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปรื้อถอนไม่มีชาวบ้านมาขัดขวาง และไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ถูกรื้อถอน เพราะเกรงจะถูกดำเนินคดีฐานบุกรุกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ประกาศเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2552 นายไพบูลย์ ระบุว่า […]

อบจ.อุบลฯดันจังหวัดอุบลฯสู่การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

กรุงเทพฯ–8 ธ.ค.–สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี อบจ.อุบลฯดันจังหวัดอุบลฯสู่การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เชื่อกระจุกแค่ส่วนกลางไปไม่รอด วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2554 ) เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการสัมมนา ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารราชการอุบลราชธานีศรีวนาไล ( การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) ที่ห้องบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีนายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดสัมนาดังกล่าว เนื่องด้วยพุทธศักราช 2550 ได้กำหนดแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มีการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นให้ทั่วถึงเท่าเทียมกัน อบจ.อุบลฯ เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมประชาชนให้เข้าใจบทบาทหน้ามชที่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้จัดโครงการสัมมนาดังกล่าวขึ้น นายพรชัย กล่าวว่า ในการร่าง พรบ.ระเบียบบริหารราชการอุบลราชธานีศรีวนาไลที่มีความเหมาะสมต้องดูจุดยืนในการบริหารจัดการท้องถิ่นของเราเอง ไม่ใช่เพียงแค่ อบจ.บริหารจัดการเอง จะต้องอาศัยความร่วมมือของภาคส่วนประชาชนที่จะช่วยกันพิจารณาร่างพรบ.ดังกล่าว ซึ่งจะต้องมาร่วมพิจารณาเกี่ยวกับท้องถิ่นของอุบลราชธานี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ผู้ยากจน […]

ความก้าวหน้า “กอนกวย…ส่วยไม่ลืมชาติ”

เมื่อเวลา 16.38 น. ของวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ทีมวิจัยวัฒนธรรมกวย จากชุมชนวัดไตรราษฎร์สามัคคี ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ สื่อสร้างสุข อุบลรราชธานี พร้อมอาจารย์สุรสีห์ ผาธรรมและคณะ นัดหมายดูความคืบหน้าของการตัดต่อหนังเชิงวัฒนธรรม”กอนกวย…ส่วยไม่ลืมชาติ” หนังกวย เรื่องแรกของโลก โดยทีมงานชาวกวย ณ นิวเวฟเคเบิลทีวี ศรีสะเกษ อ.วีระ สุดสังข์ ครู ผู้ประพันธ์ ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ชาวกวย กล่าวว่า ดูความก้าวหน้าจนจบ ทำให้น้ำตาเล็ดได้เลย ทึ่งที่ทีมงานวิจัยชาวกวย ทำได้ขนาดนี้ ทั้งที่ไม่เคยจับด้านนี้มาก่อน ขณะที่ตนเข้าห้องอัดอยู่นั้น ต้องอมยาใต้ลิ้นไว้ตลอด หลังจากเข้าห้องอัดบันทึกเพลงประกอบภาพยนตร์เสร็จ ก็เข้ารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลที่ชลบุรีต่อทันที บ่งบอกถึงความตั้งใจที่เต็มร้อยกับหนังเรื่องนี้ ด้านคุณเบญจมาภรณ์ แดนอินทร์ ผู้ประสานงานโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า ยังมีรายละเอียดที่ควรแก้ไขบ้างพอสมควร ภาพโดยรวม โอเคดี พระอธิการจรุง คุณสํวโร เจ้าอาวาสวัดไตรราษฎร์สามัคคี / ที่ปรึกษาโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า มีบางช่วงที่จังหวัดเสียง ดังไม่เท่ากัน […]

สื่อไทยลาวร่วมจับมือ พัฒนาศักยภาพผลิตสปอตวิทยุป้องค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อไทย-ลาว เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ ๑ ณ วนาศรม เวลเนส แอนด์ เอสเทติก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจาก สปป.ลาว และสื่อมวลชนไทยเข้าร่วมการประชุมกว่าสามสิบคน นางญาณี เลิศไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า เรื่องการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความหลากหลายและสลับซับซ้อน ทำกันเป็นกระบวนการทั้งการหลอกลวง ล่อลวง ชักจูงให้เชื่อใจหรือแม้แต่การลักพาตัวและบังคับขู่เข็ญ ปัจจุบันผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ มีตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ ที่ถูกนำเข้ามาสู่กระบวนการค้ามนุษย์ โดยมีวิธีการใหม่ๆเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวง นำเสนอผ่านผลประโยชน์หรือแม้แต่ผ่านอินเทอร์เน็ต จึงจำเป็นต้องหามาตรการใหม่ๆมาป้องกันและแก้ไขปัญหากันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นการกำหนดทิศทางที่จะประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนที่จะทำงานร่วมกันได้ ทั้งยังมีการเสวนาวิชาการหัวข้อ บทบาทของสื่อกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งในที่ประชุมมีการเสนอประเด็นเรื่องของการโฆษณาท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ดูเหมือนการนำเสนอเรื่องเพศ สาวงามมากกว่าแหล่งท่องเที่ยว ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือเด็กและสรีที่ยังดูคลุมเครือว่าเป็นการช่วยเหลือ ประเด็นความรุนแรงภายในครอบครัวที่มีมากกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายนอก เรื่องของการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าเป็นภายในประเทศหรือนอกประเทศของตนเอง เป็นต้น กิจกรรมภายในการประชุมครั้งนี้ยังมีการอบรมการผลิตสปอตวิทยุเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยทีมงานสื่อสร้างสุข จ.อุบลฯ อีกด้วย วรรณภา แก่นพิทักษ์ ข่าว สุชัย เจริญมุขยนันท บรรณาธิการ

ม.อุบลฯจัดดีเบตพลังคนรุ่นใหม่เปลี่ยนการเมืองไทย

อุบลราชธานี – โค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง ส.ส.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสื่อท้องถิ่นจัดดีเบตแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครจาก 8 พรรคการเมืองใหญ่พร้อมจี้ถามการแก้ปัญหาปากท้อง การถูกจับกุมดำเนินคดีบุกรุกที่ดิน รวมทั้งการส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น ส่วนนักการเมืองตีกรรเชียงตอบหลายเรื่องแก้ได้ แต่ต้องรอหลังรับเลือกตั้งเข้าไปเป็นรัฐบาลก่อน พร้อมเดินรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า และวันที่ 3 ก.ค.นี้ โดยไม่ขายเสียง เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่ห้องประชุมอาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ร่วมกับรายการบอกข่าวเล่าแจ้งสุดสัปดาห์ช่อง NBT สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น จัดดีเบตแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.โดยมีตัวแทนจาก 8 พรรคการเมืองเข้าร่วม ซึ่งส่วนใหญ่นำเสนอนโยบายหลักที่แต่ละพรรคใช้หาเสียงอยู่ขณะนี้ ช่วงท้ายผู้ดำเนินรายการเปิดให้ตัวแทนนักธุรกิจจากหอการค้าจังหวัด ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชน และนักศึกษาได้ตั้งคำถามกับผู้สมัคร โดยหัวข้อที่นำมาถามมีเรื่องที่ดินทำกิน ซึ่งไปทับซ้อนกับที่ดินหลวง ทำให้ชาวบ้านถูกจับกุมดำเนินคดี ปัญหาปากท้องประชาชน การส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น และนโยบายประชานิยมที่แต่ละพรรคใช้หาเสียง จะทำได้จริงตามที่แต่ละพรรคการเมืองพูดไว้จริงหรือไม่ ส่วนคำตอบผู้สมัครส่วนใหญ่เลือกตอบคำถามแบบกว้างๆ อาทิ การแก้ปัญหาชาวบ้านถูกจับกุมดำเนินคดีฐานบุกรุกที่ดินหลวง ต้องมีการแก้กฏระเบียบของกระทรวง ทบวง และกฏหมายหลังได้รับเลือกตั้ง ส่วนการพัฒนาอื่นๆ ยืนยันว่า สามารถทำได้จริงหากได้เป็นรัฐบาล ต่อมาช่วงบ่ายตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประมาณ 500 คน เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อ.วารินชำราบ […]

สกว.จับมือนักวิจัยท้องถิ่นเมืองดอกบัวสร้างคนสู่ความเข้มแข็ง

นักวิชาการ นักวิจัยชาวบ้าน จ.อุบลราชธานี ร่วมวงถกคุณค่าคุณภาพของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น พร้อมโชว์กรณีศึกษานวัตกรรมแอร์แวร์ประดิษฐกรรมระบบส่งน้ำชาวบ้านผาชัน และการอนุรักษ์กลองตุ้ม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นักวิชาการ นักวิจัยชาวบ้าน จัดเวทีเสวนา ค้นหาคุณภาพและคุณค่าของงานวิจัยท้องถิ่นสู่ความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีผศ.ดร.บัญชร แก้วส่ง ผอ.สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นเข้าร่วมเสวนา ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่ง ผอ.สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น กล่าวว่า งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นงานวิจัยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ชุมชน นักวิจัยส่วนใหญ่จึงเป็นคนในท้องถิ่น โดยมีนักวิจัยเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาเรื่องคุณภาพของงานวิจัย รวมทั้งประเมินผลจากการสร้างคนในท้องถิ่นให้รู้จักตัวเองและชุมชนรอบตัว เพื่อรวมตัวพูดคุยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยใช้ภูมิปัญญา องค์ความรู้เดิมแก้ไขปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น จึงเป็นกระบวนการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง ขณะที่ อาจารย์ คำล่า มุสิกา หัวหน้าชุดโครงการวิจัยอนุรักษ์กลองตุ้ม จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงกรณีศึกษางานวิจัยท้องถิ่นของนักวิชาการที่เข้าไปผลักดันให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีว่า ก่อนการทำงานวิจัย ชาวบ้านไม่รู้ว่าจะวิจัยไปทำไม เพราะยังมองไม่เห็นตัวเอง เมื่อกระบวนการวิจัยเข้าไปส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน ทำให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของกลองตุ้ม มีการรื้อฟื้นวัฒนธรรมประเพณีการฟ้อนกลองตุ้ม การออกแบบลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชุมชน ต่อมาหน่วยงานในพื้นที่เห็นความสำคัญได้จัดกิจกรรมสนับสนุนจัดประกวดกลองตุ้ม “สิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้อยู่คู่ชุมชน เพราะนอกจากชาวบ้านได้เห็นคุณค่าของตัวเอง ยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาสอนนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ต่อไปด้วย” ด้าน อาจารย์ กล พรมสาลี หัวหน้าโครงการการจัดการน้ำบ้านผาชัน อ.โพธิ์ไทร […]

อบจ.อุบลฯเจ๋ง จับมือสกว. นักวิชาการ หนุนวิจัยแบบมีส่วนร่วม แก้ปัญหาน้ำในชุมชน

สกว. ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฝ่ายวิจัยม.อุบลฯ สื่อมวลชน จ.อุบลฯ เดินหน้า หารืออบจ.อุบลฯ ถึงแนวทางความร่วมมือในการใช้งานวิจัยแบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาน้ำในชุมชน ด้านอบจ.พร้อม หนุนนำร่อง 8 พื้นที่ในจ.อุบลฯ ลั่นพร้อมลงนาม MOU วันนี้ (15 มิ.ย.54) ณ ห้องประชุมคุณธรรม อบจ.อุบลฯ สกว. ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.อุบลฯ ฝ่ายวิจัย ม.อุบลฯ สื่อสร้างสุขอุบลฯ เดินหน้าหารือแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาน้ำในชุมชน โดยใช้งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือ โดยการประชุมมีความเป็นมาจาก ความสำเร็จของนักวิจัยชาวบ้านภายใต้ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษาการจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม บ้านผาชัน เกิดนวัตกรรมแอร์แว ที่หลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและใช้เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหา ขณะเดียวกัน ได้ตรงกับนโยบายของการดำเนินงานอบจ.อุบลฯที่เน้นการแก้แล้ง แก้จน ที่กำลังดำเนินการอย่างเข้มข้น ซึ่งที่ผ่านมามีเวทีคุยกับนายกอบจ.ถึงแนวทางความร่วมมือ แต่ยังไม่ชัดจนในรายละเอียด นางมัสยา คำแหง ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางศูนย์ประสานงานวิจัยฯ มีพื้นที่การทำงานวิจัยที่ขยายใหม่ แต่ยังมีฐานความคิดเรื่องงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น พร้อมทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในชุมชน ส่วนกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จะเน้นให้ชาวบ้านคิดปัญหา เก็บข้อมูล […]

นักวิจัย นักวิชาการคับคั่ง ร่วมเสวนา งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดงานเสวนาหมู่ ในหัวข้อ “ค้นหา คุณภาพและคุณค่า ของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” โดยมีนักวิจัยชาวบ้าน นักวิชาการเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เช้าวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 54 สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี(Nature Care) และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานเสวนาหมู่ ในหัวข้อ “ค้นหา คุณภาพและคุณค่า ของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” โดยมีนักวิจัย ชาวบ้าน นักวิชาการจากหลายภาคส่วน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ภายในงานได้มีการฉายวีดิทัศน์ “10 ปี CBR คุณค่าและความหมายต่อสังคมไทย” เป็นการกล่าวถึงความสำคัญของงานวิจัยต่าง ๆ ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของงานวิจัย ที่มีผลต่อการ ผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเอง บ่งบอกให้เห็นถึง คุณค่าของคนที่ทำงานวิจัย และสร้างกำลังใจในการทำงานวิจัยชิ้นต่อ ๆ ไป นอกจากการฉายวีดิทัศน์แล้ว เวทีเสวนายังมีผู้ร่วมเสวนา เป็นนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น 3 […]

ความก้าวหน้า “กอนกวย…ส่วยไม่ลืมชาติ”

เมื่อเวลา 16.38 น. ของวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ทีมวิจัยวัฒนธรรมกวย จากชุมชนวัดไตรราษฎร์สามัคคี ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ สื่อสร้างสุข อุบลรราชธานี พร้อมอาจารย์สุรสีห์ ผาธรรมและคณะ นัดหมายดูความคืบหน้าของการตัดต่อหนังเชิงวัฒนธรรม”กอนกวย…ส่วยไม่ลืมชาติ” หนังกวย เรื่องแรกของโลก โดยทีมงานชาวกวย ณ นิวเวฟเคเบิลทีวี ศรีสะเกษ อ.วีระ สุดสังข์ ครู ผู้ประพันธ์ ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ชาวกวย กล่าวว่า ดูความก้าวหน้าจนจบ ทำให้น้ำตาเล็ดได้เลย ทึ่งที่ทีมงานวิจัยชาวกวย ทำได้ขนาดนี้ ทั้งที่ไม่เคยจับด้านนี้มาก่อน ขณะที่ตนเข้าห้องอัดอยู่นั้น ต้องอมยาใต้ลิ้นไว้ตลอด หลังจากเข้าห้องอัดบันทึกเพลงประกอบภาพยนตร์เสร็จ ก็เข้ารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลที่ชลบุรีต่อทันที บ่งบอกถึงความตั้งใจที่เต็มร้อยกับหนังเรื่องนี้ ด้านคุณเบญจมาภรณ์ แดนอินทร์ ผู้ประสานงานโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า ยังมีรายละเอียดที่ควรแก้ไขบ้างพอสมควร ภาพโดยรวม โอเคดี พระอธิการจรุง คุณสํวโร เจ้าอาวาสวัดไตรราษฎร์สามัคคี / ที่ปรึกษาโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า มีบางช่วงที่จังหวัดเสียง ดังไม่เท่ากัน […]

1 148 149 150