ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับสมัครนักเรียน ชั้นบริบาล-อนุบาล 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นบริบาล – อนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2555 – ระดับชั้นบริบาล รับเด็กอายุ 2 – 3 ปี – ระดับชั้นอนุบาล 1 รับเด็กอายุ 3 – 4 ปี – ระดับชั้นอนุบาล 2 รับเด็กอายุ 4 – 5 ปี – ระดับชั้นอนุบาล 3 รับเด็กอายุ 5 – 6 ปี     สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โทรศัพท์ 0-4535-200 ต่อ 1213 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

ม.ราชภัฏอุบลฯ MOU ม.จำปาสัก สปป.ลาว

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ดร.ศรีคำตาด มีตไล คณบดีมหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องบุษกร เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์ และนักศึกษา รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี

รพ.สรรพสิทธิฯ จับมือนานาชาติ เปิดโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติฯ

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จับมือกับสถาบันนานาชาติ เปิดโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติฯ ช่วยผู้ป่วยพิการทั้งไทยและลาว วันนี้ (23 มกราคม 2555 ) เมื่อเวลา 08.30 น. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเอ็มมอรี่ สหรัฐอเมริกา (Emory University Hospital USA) และ โรงพยาบาลจำปากสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จัดพิธีเปิดโครงการ “ผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อผ่าตัดแก้ไขความพิการแก่ผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวลาวที่มีความพิการที่ใบหน้า มือและเท้าทั้งที่มีมาแต่กำเนิดและหลังเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 100 คน โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน นพ.มนัส กนกศิลป์ ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ […]

ราชภัฎอุบลฯสุดจิ๊ด
จัดโชว์นวัตกรรมผ้าทอมือ

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ เปิดเผยว่าคณะบริหารธุรกิจและการ จัดการจัดงาน “ภูมิปัญญาร่วมสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ นวัตกรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิโรฒ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์จากนวัตกรรมผ้าทอมือ และการแสดงจากกลุ่มเครือข่าย 4 จังหวัดอีสานใต้ ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี พร้อมทั้งการแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายวิสาหกิจสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทำมือ และการประกวดต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงสร้างสรรค์, สิ่งประดิษฐ์จากผ้า,เครื่องประดับจากผ้า, การตัดเย็บกระเป๋าหรือย่าม  และเทคนิคการพันผ้า เครื่องแต่งกายหญิง/ชาย ณ หอประชุมไพรพะยอม   ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

มรภ.อุบลฯ พาคณาจารย์นักศึกษาเลี้ยงเด็กพิการเสริมสร้างจิตอาสา

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา ณ ศูนย์สถานสงเคราะห์คนพิการ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีการทำอาหารกลางวันจัดเลี้ยง และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ จากคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อนำกิจกรรมเปิดโลกทัศน์คนพิการและบรรเทาจิตใจให้   ผ่อนคลายจากความเครียด รวมทั้งสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยกำลังใจดีๆ ประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

1 61 62 63