นศ.ม.อุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงจีน THE ONE SINGING AWARDS 2014 โดย สถานีโทรทัศน์จีน TCCTV

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษฎา  กมุทมาศ  นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดร้องเพลงจีน ระดับประเทศไทย ครั้งที่ 3 THE ONE SINGING AWARDS 2014 โดย สถานีโทรทัศน์จีนประจำประเทศไทย  TCCTV ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา การประกวดร้องเพลงจีน ระดับประเทศไทย ครั้งที่ 3 THE ONE SINGING AWARDS 2014  โดยสถานีโทรทัศน์ TCCTV ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันจำนวนมาก ทั้งนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือกจากการแข่งขันหลายรอบ จนมาถึงในรอบชิงชนะเลิศ มีผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 10 คน  ซึ่งนายกฤษฎา  กมุทมาศ  นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 ในผู้สมัครสามารถผ่านเข้ามาในรอบ 10 คนสุดท้ายนี้ด้วย จากผลการตัดสินคณะกรรมการ ในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนกรุงเทพฯ  ปรากฏว่า นายกฤษฎา  กมุทมาศ  ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ส่วนรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวหลี่ จื่อถิง รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลไปครอง นายกฤษฎา  กมุทมาศ  กล่าวหลังได้รับรางวัลว่า […]

นศ.ม.อุบลฯร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลงแขกทำนา ยกย่องอาชีพชาวนา คือครัวอาหารโลก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลงแขกทำนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี แก้วระหันและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา โชคสวัสดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  พร้อมนำนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 100 คน ลงพื้นที่เตรียมดิน และหว่านต้นกล้า ในนาข้าวพื้นที่กว่า 5 ไร่ ในการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลงแขกทำนา ณ พื้นที่แปลงนาบริเวณอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี แก้วระหัน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า คนอีสานส่วนใหญ่ จะเป็นผู้มีน้ำใจไมตรี ดังนั้นในการทำกิจการ งานใดๆ ไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะทุกคนต่างมีน้ำใจให้กันและกัน ช่วยงานกันคนละมือละไม้ใช้เวลาไม่นานงานก็สำเร็จลุล่วงไปได้สมปรารถนา การทำงานแบบนี้ คนอีสานเรียกว่า “ลงแขก” การลงแขกในภาคอีสานก็คือการบอกกล่าวขอแรงบรรดาญาติสนิทมิตรสหาย ให้มาช่วยทำงานนั่นเอง งานที่จะลงแขกกันนั้นอาจจะเป็นงานส่วนรวมหรืองานส่วนตัวก็ได้ สำหรับงานส่วนตัวนั้นส่วนมากมักจะเป็นงานใหญ่สุดกำลังคนในครอบครัวจะทำได้ หรืออาจจะเป็นงานหนักแต่จำเป็นต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียว จึงต้องบอกกล่าวให้ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านมาช่วยเหลือเพื่อให้งานเสร็จสิ้นไปงานที่มักลงแขก เช่น การลงแขกทำนา ซึ่งมีการลงแขกดำนา ลงแขกเกี่ยวข้าว ลงแขกตีข้าว (นวดข้าว) ลงแขกสร้างบ้าน ลงแขกขุดมัน ลงแขกลอกปอ เป็นต้น […]

สธ.ไทย-ลาว เฝ้าระวังเข้ม ‘โรคติดต่อชายแดน’ เตรียมรับอาเซียน

สาธารณสุขไทย-ลาว ประชุม เฝ้าระวัง “โรคติดต่อชายแดน” เตรียมรับประชาคมอาเซียน โดยมีโรคติดต่อที่สำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ โรคอหิวาห์ตกโรค โรคโปลิโอ โรคซาร์ส เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 มิ.ย. 57  ที่ห้องสัมมนาโรงแรมบ้านสวนคุณตา  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาล  ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีม SRRT. จังหวัดชายแดนและเครือข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ โดยมี นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ พร้อม ดร.หวาด กองแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขแขวงจำปาสัก สปป.ลาว นำคณะร่วมงานด้วย นพ.ทวีเกียรติ กล่าวว่า โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีม SRRT. จังหวัดชายแดนและเครือข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ เพื่อพัฒนาทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วของทั้งสองประเทศ ในพื้นที่ชายแดนทั้งประเทศไทยและประเทศลาวให้มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นตำบลจนถึงระดับจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อม ภายหลังประเทศมีนโยบายเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 […]

ม.อุบลฯ เจ้าภาพการประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 3/2557 มติ ทปอ. ‘แอดมิชชั่น-รับตรง59’ สอบครั้งเดียว

รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ  คณะอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 27 แห่งทั่วประเทศ  ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 3/2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมในครั้งนี้  ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แก่ที่ประชุมทราบด้วย โดยมี ศาสตราจารย์.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นประธานในการประชุม  ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้ปีการศึกษา2559 มีการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งระบบแอดมิชชั่นกลาง และระบบการรับตรง โดยระบบรับตรงที่ใช้วิธีการสอบให้ใช้ข้อสอบวิชาสามัญร่วมกัน จัดสอบเพียงครั้งเดียว และสอบหลังจากที่นักเรียนเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ส่วนสาขาวิชาที่ต้องสอบวิชาเฉพาะ เช่น กลุ่มแพทย์ วิศวกรรม ศิลปะ ให้แต่ละกลุ่มสาขาวิชาจัดสอบร่วมกันครั้งเดียว แต่สามารถสอบก่อนนักเรียนจบ ม.6 เพราะเป็นการวัดความถนัดของเด็ก และการสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ให้จัดสอบปีละ 2 ครั้ง โดยเลือกคะแนนที่ดีที่สุด โดยจะปรับข้อสอบ GAT/PAT ให้สามารถวัดความถนัดตามสาขานั้นได้จริง ประธาน […]

ผอ.สคร.7 เตือนประชาชนเฝ้าระวัง 3 กลุ่มโรคติดต่อที่มีแนวโน้มระบาดในช่วงหน้าฝน

ผอ.สคร.7 เตือนประชาชนเฝ้าระวัง 3 กลุ่มโรคติดต่อที่มีแนวโน้มระบาดในช่วงหน้าฝน แนะวิธีป้องกันตัวด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ นพ.ศรายุธ  อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ในระยะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน มีฝน ตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และสภาพอากาศเปลี่ยนเเปลงเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหลายชนิด ที่สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว หากประชาชนดูแลรักษาสุขภาพอนามัยไม่ถูกต้อง อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโรคที่จะเกิดในฤดูฝนและวิธีการ ป้องกัน โดยเฉพาะ 3 กลุ่มโรคติดต่อที่มีแนวโน้มระบาดในช่วงหน้าฝน กลุ่มที่ 1 คือ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคมือ เท้า ปาก 2.โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือ โรคไข้เลือดออก และไวรัสตับอักเสบชนิด เอ และ 3.โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลคือ โรคฉี่หนู โรคปอดบวม ไข้สมองอักเสบเจอี อหิวาตกโรค และมาลาเรีย สำหรับวิธีการป้องกันโรคในฤดูฝนประชาชนควรเร่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ […]

สคร.7 เผยหน้าฝนยุงชุก วอน ปชช.กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์

ผอ.สคร.7 เผย เข้าหน้าฝนยุงจะชุกชุมมากขึ้น ประชาชนทุกวัยมีโอกาสเสี่ยงป่วยไข้เลือดออกสูงกว่าฤดูกาลอื่น ขอให้ทุกบ้านช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 5-7 วัน พร้อมแนะวิธีดูแลผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออก ช่วงสำคัญที่สุด คือช่วงที่ไข้ลดลงประมาณวันที่ 3-4 หากพบซึมลง กินและดื่มไม่ได้ ขอให้สงสัยว่าอาจเกิดอาการช็อก ให้รีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อรักษาให้ทันท่วงที  นพ.ศรายุธ   อุตตมางคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝน ส่งผลให้ยุงชุกชุมมากขึ้น จำนวนยุงลายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงอาจทำให้การแพร่เชื้อของโรคไข้เลือดออกมีเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ประชาชนรวมถึงหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจึงควรร่วมมือกันทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออกเกิดการระบาดหนักเหมือนเช่นในปี 2556 ที่ผ่านมา จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานใต้ ของกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร. 7 อุบลราชธานี พบว่า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2557 พบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วทั้งสิ้นจำนวน 229 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยพบผู้ป่วยมากที่สุดที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 90 ราย รองลงมาคือจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 65 ราย จังหวัดมุกดาหาร 65 ราย จังหวัดนครพนม 23 […]

คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ อบรมกลุ่มเกษตรกรประเทศกัมพูชา ยกระดับมาตรฐานการ ปลูกผัก และผลไม้ และสินค้าเกษตร

รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และเปิดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา “โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผัก และ ผลไม้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา”  โดยมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจากประเทศกัมพูชา เข้าร่วมจำนวน 8 คน อบรมระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2557  ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบหมายให้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของราชอาณาจักรกัมพูชา ในโครงการ“การพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผักและผลไม้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา” โดยมีเกษตรกร ในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เข้าร่วมโครงการ 4 หมู่บ้าน จำนวน 80 คน โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี  เพื่อยกระดับเกษตรกรด้านผลไม้และผัก ให้แก่เกษตรกร ประเทศกัมพูชา เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ความรู้ในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ การปลูกผัก และปลูกไม้ผล การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน […]

สสจ.อุบลฯจัดกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรม Morning Talk  ( กิจกรรมคุยกันยามเช้า ) เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการจัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ แบบไม่เป็นทางการร่วมกัน โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามข่าวสารสารทุกข์สุขดิบจากการทำงาน ตลอดจนเป็นเวทีไขข้อข้องใจ มีความมุ่งหวังให้เกิดความรักองค์กร ความเข้าใจและความสามัคคี รวมทั้งมอบของขวัญให้กับบุคลากรในหน่วยงานผู้ที่มีวันเกิดประจำเดือนนั้น ๆ  โดยทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน    ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รวมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

สคร.7 แนะ 5 วิธีบริโภคเห็ดอย่างปลอดภัย

นายแพทย์ศรายุธ  อุตตมางคพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.7)กล่าวว่า ในระยะนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน สภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชตระกูลเห็ด  ทำให้มีเห็ดป่าหลายชนิดที่เติบโตในสภาพธรรมชาติ ทั้งเห็ดที่รับประทานได้และเห็ดพิษโดยเฉพาะเห็ดที่มีพิษรุนแรงถึงชีวิต ที่พบได้บ่อยคือ เห็ดระโงกหิน เห็ดระงากหรือเห็ดสะงากและเห็ดไข่ตายซาก ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับเห็ดระโงกที่กินได้ แต่ละปีจะพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวนมาก รวมถึงพบผู้เสียชีวิตทุกปีเช่นกัน จึงกำชับอีกว่า หากพบผู้ได้รับพิษจากการกินเห็ด เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด ตาลาย ใจสั่น อ่อนเพลีย ปวดท้อง เวียนศีรษะ การช่วยเหลือเบื้องต้น ที่สำคัญที่สุด คือ ทำให้อาเจียนออกมาให้หมด โดยการล้วงคอหรือกรอกไข่ขาว แล้วรีบไปพบแพทย์หรือนำส่งสถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็วที่สุด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข โทร.1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

สสจ.อุบลฯร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานตามโปรแกรมดูแลใจผู้ต้องขังเข้าใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเรือนจำกลางอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานตามโปรแกรมดูแลใจผู้ต้องขังเข้าใหม่ระหว่างเรือนจำกลางอุบลราชธานีกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและประกอบพิธีเปิดป้ายอาคาร “ ดูแลใจผู้ต้องขังเข้าใหม่ ” ซี่งมีผู้เกี่ยวข้องและให้เกียรติทำพิธีลงนามดังนี้ พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย อธิบดีกรมราชทัณฑ์, นายคันฉัตร ตันเสถียร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานี นายแพทย์ดนัย เจียรกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี , นายชัชว์ พุฒพิมพ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมฯและนายธรรินทร์  กองสุข   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์    ณ  เรือนจำกลางอุบลราชธานี   รสสุคนธ์ มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข่าว/ส่งข่าว อัจฉราภรณ์ ยะฮาด    ภาพข่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1 2 3 4 5 63