สื่อสร้างสุขรับสมัครงาน ตำแหน่ง โปรดิวเซอร์รายการ 1 ตำแหน่ง หมดเขต 25 กย. 57

สื่อสร้างสุข เป็นองค์กรรับผลิตสื่อมัลติมีเดียในหลายรูปแบบ เช่น รายการโทรทัศน์ VTR  การฝึกอบรมการผลิตสื่อให้แก่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานตอนล่าง ตลอดจนการดำเนินงานโครงการพัฒนาโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่   ตำแหน่ง โปรดิวเซอร์ รายการกินสบายใจ จำนวน 1 ตำแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้     ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร    1.โปรดิวเซอร์รายการ 1 ตำแหน่ง ลักษณะงาน    1. ออกแบบรายการ ควบคุม/กำกับการผลิตรายการ ตลอดจนถ่ายทำตัดต่อรายการโทรทัศน์ได้ คุณสมบัติ       1. จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีความสามารถในการออกแบบ กำกับการผลิตรายการ และถ่ายทำ-ตัดต่อรายการโทรทัศน์ได้ 3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน        ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์       คลิ๊กดาวน์โหลด :  ใบสมัครงานสื่อสร้างสุข หรือ เขียนใบสมัครพร้อมส่งตัวอย่างรายการมาที่  สื่อสร้างสุข เลขที่ 66 ถนนอุบล – ตระการ […]

เซ็นทรัลพลาซาอุบลฯ จัดงาน โฮมบุญวิสาขบูชา 13 พค.นี้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และ พลาซ่า  ขอเชิญชวนพุทธสากนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์ พร้อมรับฟังปฐกถาธรรม  เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ คือ วันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ในเทศกาลงานโฮมบุญวิสาขบูชา วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 7.09-09.00 น. บริเวณลานร้อยพันธุ์บัว ลานหน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี  

สปสช.เปิดรับผลงานเครือข่ายบริการ 6 กลุ่มโรค รับรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่นปี 2557

สปสช.เดินหน้าคัดเลือกผลงานเด่นเครือข่ายบริการผู้ป่วย 6 กลุ่มโรค รับ “รางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น ปี 57” ต่อเนื่องปีที่ 4 มุ่งสร้างกำลังใจสู่การพัฒนาเครือข่ายบริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เครือข่ายบริการผู้ป่วยที่สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 57   นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในระบบสุขภาพของประเทศไทย มีกลุ่มโรคซึ่งมีอัตราการป่วยอยู่ในอันดับต้นๆ ที่เป็นปัญหา อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง ปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย ปัญหาการรับบริการจิตเวช และปัญหาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยกลุ่มโรคเหล่านี้จำเป็นต้องมีระบบเพื่อดูแล ไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อและการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิ ทั้งการดูแลที่หน่วยบริการและต่อเนื่องที่บ้าน ที่ผ่านมาจึงได้มีการพัฒนาเครือข่ายบริการรายโรค เพื่อเชื่อมโยงการบริการให้ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน นพ.วินัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา สปสช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว ดังนั้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จึงมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นของได้อย่างทั่วถึง ทันเวลา และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาในแต่ละระดับหน่วยบริการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 สปสช.จึงได้เริ่มจัดตั้ง […]

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ (ศปส.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง หมดเขต 15 พฤษภาคมนี้

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ (ศปส.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงาน และคุณสมบัติเบื้องต้นของแต่ละตำแหน่งได้ในเอกสารที่แนบมา  KKU CSNM Recruitment 1May14_Final

สื่อสร้างสุข จัด “เวทีเตรียมความพร้อมTV Digital ชุมชน” 30 เมษายนนี้

มูลนิธิสื่อสร้างสุข จัด “เวทีเตรียมความพร้อม TV Digital ชุมชน” ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ในวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา โดยมีคุณสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกสทช.เข้าร่วมรับฟัง อีกทั้งยังมีเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรอิสระ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 100 คน เรียนเชิญประชาชน ที่สนใจประเด็น  “เวทีเตรียมความพร้อม TV Digital ชุมชน” เข้าร่วมระดมความคิดเห็นได้ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557  เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ที่ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลคอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณคนึงนุชย์ วงศ์เย็น 087-3786955 […]

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 วันที่ 27-04-57

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 ภาษาไทย 27-04-57 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 คณิตศาสตร์ 27-04-57 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 วิทยาศาสตร์ 27-04-57 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 อังกฤษ 27-04-57 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 สังคมศึกษา 27-04-57 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 เคมี 27-04-57 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 ชีววิทยา 27-04-57 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 พลศึกษา 27-04-57 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 นาฏศิลป์ 27-04-57 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 ภาษาจีน 27-04-57 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 ภาษาญี่ปุ่น 27-04-57

เทศบาลนครอุบลฯเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน

เทศบาลนครอุบลฯเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี จัดงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน  ในระหว่างวันที่                12 – 15  เมษายน 2557  เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี โดยภายในงาน  มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ดังนี้ วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2557 –  เวลา 16.00 น. พิธีถนนเปิดดอกไม้และสายน้ำ ณ บริเวณถนนราชบุตร หน้าโรงเรียนอนุบาลอุบล –  เวลา 16.30 น. พิธีรดน้ำขอพรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ณ ลานหน้าศาลหลักเมือง –  เวลา 18.00 น. การประกวดเทพีผู้สูงอายุ วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557 –  เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 […]

ชวนคนเหนือเลิกบุหรี่ เพื่อลดอันตรายช่วงหมอกควันไฟป่า

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เชิญชวนให้คนเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน  เลิกสูบบุหรี่เพื่อลดอันตรายช่วงที่เกิดหมอกควันไฟป่า มีรายงานถึงระดับหมอกควันไฟป่าในจังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะเชียงใหม่  และเชียงรายที่สูงเกินมาตรฐานความปลอดภัยตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมา  ทำให้มีคนเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  และทางสาธารณสุขจังหวัดแนะนำให้ประชาชนอยู่ในบ้าน และให้ออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น  รวมทั้งให้สวมหน้ากากเพื่อกรองมลพิษทางอากาศนั้น  สิ่งที่จะต้องหยุดคิดและให้ความสำคัญก็คือ  ทุกคนในภาคเหนือตอนบนจะได้รับมลพิษจากหมอกควันที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว แต่ในคนที่สูบบุหรี่จะยิ่งได้รับอันตรายมากขึ้น เพราะได้รับทั้งหมอกควันจากไฟป่าและควันบุหรี่  และควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งมากกว่าควันไฟป่าอีกด้วย ศ.นพ.ประกิต  กล่าวเพิ่มเติมว่า ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาภาคเหนือตอนบนมีอัตราการเกิดมะเร็งปอดสูงสุดของประเทศทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยอัตราการเป็นมะเร็งของชายเชียงใหม่เท่ากับ 33.5 ราย  และหญิง 23.6  ราย  ต่อประชากรหนึ่งแสนคน  เทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศไทยที่อัตราการเป็นมะเร็งปอดเพศชายเท่ากับ 26.2 ราย และหญิง  11.5  ราย ราย  ต่อประชากรหนึ่งแสนคน คนสูบบุหรี่ที่อยู่ที่ภาคเหนือตอนบนจึงยิ่งต้องพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่  โดยเฉพาะในช่วงที่หมอกควันสูงมากในขณะนี้  

โครงการประกวดวีดีโอหรือหนังสั้น เรื่อง หลักประกันสุขภาพไทย ชิงเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ร่วมกับรายการ 9entertainment (ช่อง 9 อสมท.)ส่วนผลิตข่าวรายการและกิจกรรมบันเทิง ได้จักทำโครงการประกวดคลิปสร้างสรรค์เป็นวีดีโอ  เผยแพร่ในสื่ออิเลคทรอนิกส์ โดยการเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน และนักเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 21 ปี ได้แสดงความรู้ความสามารถในการผลิตคลิปวีดีโอ/หนังสั้น ซึ่งเป็นสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ผ่านโครงการประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดีโอ “หลักประกันสุขภาพไทย” โครงการประกวดวีดีโอ หรือหนังสั้น  เรื่อง หลักประกันสุขภาพไทย เงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท หมดเขต 30 เมษายน 2557 นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โครงการประกวดวีดีโอ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 รับสมัครงานวันนี้-7 กุมภาพันธ์ 57นี้

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงงานราชการทั่วไป ได้แก่ตำแหน่ง 1. นักสังคมสงเคราะห์ 2.นักจิตวิทยาคลินิก โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 – 7 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้สนใจติดต่อสสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น2 ตึกศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dmhweb.dmh.go.th/mhc7 หรือติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 045-312593 ในวันและเวลาราชการ ขอบคุณภาพ http://www.sci.rmutt.ac.th/2635

1 2 3 4 10