ปีใหม่จิตอาสาอุบลให้กำลังใจเด็กโรคเลือด

กรุงเทพฯ–31 ธ.ค.–สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ : สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำขนมและการแสดงให้กำลังใจน้องๆที่เข้ารับการรักษาอาการป่วยเป็นโรคเลือด เนื่องในวันปีใหม่ กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรเอกชนต่างๆในจังหวัดอุบลฯที่อยากทำบุญในวาระต่างๆ เช่นวันปีใหม่ จึงรวมกลุ่มกันนำทั้งของเล่น เงิน อาหารหรือแม้แต่การแสดงสนุกสนานร่วมกันจัดกิจกรรมที่ขึ้นโดยแล้วแต่ศรัทธาเพื่อสร้างกำลังใจให้กับน้องๆที่เข้ารับการรักษาและต้องทนทุกข์ทรามานให้สามารถต่อสู้กับโรคภัยต่อไปได้ ภายในงานจะมีกิจกรรมนันทนาการจาก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มสื่อใสวัยทีนเปิดแสดงละครหุ่นมือเรื่อง ลิงขี้เกียจ การแสดงชุดซานตาคอสส่งยิ้มจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นิทานกระดุ๊กกระดิ๊กจาก กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เพลงเพราะๆจากกลุ่มเพาะรัก,อะตอมและผองเพื่อน รวมทั้งมีการร่วมสนุกจับสลากซึ่งได้ของรางวัลมาจากหลายๆภาคส่วน ซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้สื่อสร้างสุขได้จัดขึ้นทุกปี ต่อมาทาง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รวมเอาวันนี้เป็นการจัดงานปีใหม่ด้วย ทำให้เด็กๆและผู้ปกครองเกิดความผ่อนคลายในการมารับการรักษาด้วย อนึ่งผู้ร่วมบริจาคให้น้อง ๆ ผ่านสื่อสร้างสุข อาทิ เวปไซต์ Guideubon.com ให้โดนัทจิ๋ว , ครอบครัววีสเพ็ญ บริจาคภาพการ์ตูนวาดภาพระบายสี , สีเทียนและอุปกรณ์ , ครอบครัววีระวัธนชัย บริจาคสี,ดินน้ำมัน , ร้านอารีย์เบเกอรี่ บริจาคขนม , เป็นไท สีสันเพื่อโลกสวย บริจาคผลไม้ , พี่เอ๋ บริจาคขนมเอแคร์ , […]

ผู้ประกาศรู้เท่าทันสื่อ อุบลฯ รุ่นแรกผ่านฉลุย ผุดไอเดียเทศกาลหนังเมืองศรีไค

เมื่อเร็วๆนี้ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีร่วมกับ ศสอ.และคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สรุปโครงการอบรมผู้ประกาศรู้เท่าทันสื่อ  หรือ MJ ซึ่งเป็นโครงการที่มีแนวคิดที่จะพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้เป็นผู้ประกาศหรือพิธีกรรู้เท่าทันสื่อ  โดยตลอด 3 เดือนของโครงการ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการราว 300 คนได้ฝึกประสบการณ์ทั้งการเป็นผู้ประกาศ  การฝึกใช้อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ที่สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีขนมาเป็นสื่อการเรียนการสอนทุกวันพุธ และยังได้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อเข้าไว้ในทุกครั้งที่มีการอบรมด้วย                ซึ่งหลังจากจบโครงการแล้วได้มีการสรุปบทเรียน  โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเป็นวิชาเสริมที่น่าสนใจมากที่มีการให้นักศึกษาได้ทดลองใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตจริง  และยังได้เพิ่มการรู้เท่าทันในสื่อหลายๆประเภท  โดยจะนำไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการบริโภคมากขึ้น  ส่วนทางด้านอาจารย์ประจำสาขาหลายท่านเห็นว่า  โครงการนี้สามารถช่วยเสริมทักษะการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี  เพราะทางคณะเองยังขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการสอน  แม้จะเป็นหลักสูตรนิเทศศาสตร์ก็ตาม  แต่หากมีครั้งต่อไปก็อยากให้มาร่วมกันตั้งแต่ต้นเทอมเพราะจะได้วางแผนการเรียนการสอนให้ลงตัวมากกว่านี้                นอกจากนั้น อ.ธีรพล  อันมัย อาจารย์ประจำคณะยังเสนอว่าทางคณะฯมีแนวคิดที่จะทำเทศกาลหนังสั้นที่เป็นฝีมือของนักศึกษา  แต่ยังขาดแนวร่วม  จึงอยากชวนทาง ศสอ.และสื่อสร้างสุขมาทำความฝันร่วมกัน แต่จะในรูปแบบใดนั้นก็คงจะต้องวางแผนกันก่อน  และเชื่อว่าการเชื่อมความร่วมมือกันในโครงการ MJ นับเป็นสิ่งที่ดีที่สื่อมืออาชีพได้นำประสบการณ์มาแบ่งปันให้กับคนในท้องที่และเชื่อว่าการร่วมมือแบบนี้จะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ศสอ./รายงาน

สื่อเด็กอุบลฯฟิตจัดดันอบรมผลิตละครทีวี

ศสอ. หนุนผลิตนักแสดงภูธรเตรียมของบสร้างละครทีวีครั้งแรกในอุบลฯ ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน คุยร่วม อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องโครงการอบรมทักษะสื่อสารการแสดงเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งเป็นโครงการที่เคยประสานความร่วมมือกันไว้เมื่อหลายเดือนก่อน อ.จีปนัฐชะญา จีปนัฐกาญจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในวิชาภาพยนตร์ปริทรรศน์ ของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และจะเป็นก้าวแรกของนักศึกษาหรือเยาวชนที่สนใจเข้าเป็นบันไดไปสู่การเป็นนักแสดงมืออาชีพ โดยในรุ่นแรกนี้จะรับนักษึกษานิเทศศาสตร์เข้าร่วมโครงการ 19 คน อีกจำนวนหนึ่งจะเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มอื่นเข้าร่วมได้ ซึ่งจะจำกัดจำนวนทั้งหมดรุ่นละประมาณ 25 คน ส่วนทางด้าน ศสอ. ตั้งเป้าว่าโครงการนี้จะไม่เป็นเพียงแค่การอบรมเพื่อให้รู้แล้วจบไป แต่จะหาพื้นที่หรือเวทีรองรับให้ ซึ่งคิดว่าจะขอพื้นที่ไปยังสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นหรือเคเบิ้ลทีวีเป็นพื้นที่ออกอากาศ เพราะจะฝึกให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้สามารถผลิตละครทีวีเองได้ และทางด้านสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีก็รับจะช่วยประสานงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานในพื้นที่ให้หากมีการดำเนินโครงการในระยะต่อไป สำหรับการอบรมครั้งแรกจะมีขึ้นในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2554 นี้ ที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ โดยกลุ่มเป้าหมายรุ่นแรกตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 25 คน

“ตอมสตึงเสนง”เมืองสุรินทร์

ชาวชุมชนร่วมวิจัยการปรับใช้วัฒนธรรมเขมร จัดกิจกรรม “ตอม” โดยละเว้นจากงานส่วนตัวเพื่อมาช่วยงานส่วนรวม ด้วยการอนุรักษ์ลุ่มน้ำห้วยเสนงชาวชุมชนร่วมวิจัยการปรับใช้วัฒนธรรมเขมร จัดกิจกรรม “ตอม” โดยละเว้นจากงานส่วนตัวเพื่อมาช่วยงานส่วนรวม ด้วยการอนุรักษ์ลุ่มน้ำห้วยเสนง พร้อมจัดนิทรรศการ เปิดเวทีเสวนาหาทางแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำท่าม กลางวิกฤติในปัจจุบัน ด้านรองผู้ว่าฯ ไม่สนคนร่วมงานน้อย เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ตามที่เครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำห้วยเสนง ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.) ร่วมกับองค์กรภาคีจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรม “บอกตอมสตึงเสนง” ในงานศิลป์ในสวน ครั้งที่ ๖ ขึ้น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ หรือสวนใหม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีนายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ การตอม คือ การละเว้นจากงานส่วนตัว แล้วไปทำงานส่วนรวม เป็นการปรับประยุกต์วัฒนธรรมเขมรมาใช้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำห้วยเสนง ซึ่งค้นพบจากการวิจัยของเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำห้วยเสนง นำโดยนายหัตถศึกษา สัญจรดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา หัวหน้าชุดโครงการวิจัย การตอมที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๕, ๘ และ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ต้นน้ำ กลางน้ำ […]

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง กอนกวย…..ส่วยไม่ลืมชาติ

สุรสีห์ ผู้กำกับดังลงพื้นที่ศรีสะเกษเตรียมลุยหนังสั้นกวยเรื่องแรกของโลก วันที่18 เมษายน 54 นายสุรสีห์ ผาธรรม ผู้กำกับชื่อดังลงพื้นที่พร้อมทีมงานจากสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีเพื่อคัดตัวนักแสดงและดูสถานที่ถ่ายทำหนังสั้นชาวชาติพันธุ์กวยเรื่องแรกของโลกที่บ้านซำ ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วานนี้(18 เมษายน 54) นายสุรสีห์ ผาธรรม ผู้กำกับชื่อดังลงพื้นที่พร้อมทีมงานจากสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีเพื่อคัดตัวนักแสดงและดูสถานที่ถ่ายทำหนังสั้นชาวชาติพันธุ์กวยเรื่องแรกของโลกที่บ้านซำ ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายสุรสีห์ ผาธรรม ได้กล่าวในที่ประชุมของชาวบ้านว่าในการดำเนินการทำหนังสั้นเรื่องนี้เป็นความตั้งใจของชาวบ้านที่ตั้งใจจะถ่ายทอดประวัติความเป็นมาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวกวยซึ่งอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านในหมู่บ้านซำ มาร่วมเป็นนักแสดง ดำเนินการถ่ายทำ เป็นทีมงานทั้งผู้กำกับ ฝ่ายเสื้อผ้า แต่งหน้านักแสดง และฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้ชาวบ้านเป็นผู้เขียนบทและพัฒนาบทโดยมีตนเป็นที่ปรึกษา ส่วนนางสาวคนึงนุช วงศ์เย็น ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาการสื่อสารสาธารณะอีสานล่างสร้างสุข กล่าวว่าโครงการจัดทำหนังสั้นชาวกวยเกิดขึ้นจากเวทีพูดคุยในหมู่ชาวบ้านที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมจากพัฒนาการสื่อสารสาธารณะในหมู่บ้านเพื่อเป็นการเผยแพร่และปลูกฝังคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีของชาวกวยให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและขนบธรรมเนียบประเพณีของชาวกวยโดยโครงการนี้อยู่ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมืออุปกรณ์การถ่ายทำจากนิวเวฟเคเบิ้ลทีวี ด้านนายวีระ สุดสังข์ ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง กล่าวว่าชาติพันธุ์กวยเป็นชาติพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดมายาวนานและมีเอกลักษณ์ในเรื่องของภาษา วิถีชีวิต ภูมิปัญญารวมไปถึงวัฒนธรรมของชนชาวกวย ดังนั้นตนจึงอยากให้หนังสั้นกวยเรื่องนี้สอดแทรกสิ่งต่างๆเหล่านี้ลงไปในบทเช่นการพูดภาษากวย การตั้งชื่อตัวละครเป็นภาษากวย ทั้งนี้นายจักรทิพย์ มังคละ นักแสดงนำของหนังเรื่องนี้ กล่าวว่าตนดีใจที่ได้รับการไว้วางใจจากคนในหมู่บ้านที่เลือกตนมาเล่นเป็นพระเอกและถือว่าตนได้สืบสานตำนานของชนชาวกวยอีกด้วย ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากจะไปคัดเลือกตัวนักแสดงและดูสถานที่ในการถ่ายทำแล้วยังเป็นการลงไปทำความเข้าใจให้กับชาวบ้านและแนะนำเทคนิคต่างๆในเรื่องของการแสดงแล้วยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวกวยในหมู่บ้านซำที่จะได้เผยแพร่ตำนานผ่านหนังสั้น “กอนกวยส่วยไม่ลืมชาติ” ให้ชาวไทยได้ร่วมภาคภูมิใจอีกด้วย ศุภชัย ไตรไทยธีระ นักศึกษาฝึกงานสื่อสร้างสุข รายงาน

หวั่นอาเซียนพัง ประชาชนต้องรวมตัวกำหนดอนาคตตนเอง

    15 มกราคม 2555 โรงละคร อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม(กาญจนาภิเษก) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี : โครงการจัดตั้งสถาบันอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดสัมมนา “อนาคตอาเซียนและไทยใครกำหนด” โดยมีนายสุทธิพงษ์ ปรัชญพฤทธิ์ พูดประเด็น “วิกฤติเศรษฐกิจโลกและผลกระทบ” ,คุณกษิดิศ มั่นปฐพี ประเด็น “โลกาภิวัตน์และผลกระทบต่ออาเซียนและประเทศไทย” และ ดร.วีรพันธุ์ พรหมมนตรี ประเด็น “บทบาทของ Micro Finance ในการพัฒนา” องค์กรชุมชน ดำเนินรายการโดย นายสุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี   นายสุทธิพงษ์ ปรัชญพฤทธิ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการธนาคารและสถาบันการเงินในตลาดเงิน วุฒิสภา กล่าวว่า ความน่าห่วงของอาเซียนคือดำเนินรอยตามตะวันตกแล้วก็พัง นั่นคือมุ่งความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ใช้เงินสดเจริญช้าไม่ทันทันใจก็มีการระดมทุนมาส่งเสริมให้กู้เงิน ตลาดเงินตลาดหุ้นกลายเป็นเครื่องมือเพื่อเอารัดเอาเปรียบคน รวยกระจุก จนกระจาย ฝรั่งเน้น Paper Trade คือทำมาหากินบนกระดาษ อาเซียนต้องหันมาเน้น Real Trade การผลิตที่มีผลผลิตจริง พูดง่าย ๆ […]

เด็กนิเทศฯม.อุบลฯเข้าคอร์ส
ฝึกการแสดงเท่าทันสื่อ

17 – 18 ธ.ค.  2554   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   : สาขานิเทศศาสตร์   คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ร่วมกับสื่อสร้างสุขภาวะเด็กเยาวชนภาคอีสาน (ศสอ.)   จัดโครงการอบรมทักษะสื่อสารการแสดงเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ  เพื่อปพื้นฐานด้านการแสดงออกของนักศึกษาและหวังให้เด็กเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อที่มีทั้งดีและร้ายในปัจจุบัน                อาจารย์จีณัฐชญา   จีปณัฐิกาญจน์      อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   กล่าวว่า   โครงการอบรมทักษะสื่อสารการแสดงเพื่อการรู้เท่าทันสื่อเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับนักศึกษามาก   เพราะสื่อทุกวันนี้เข้ามามีอิทธิพลกับแทบจะทุกวงการอาชีพรวมทั้งเด็กและเยาวชน   การนำละครมาประยุกต์เป็นสื่อการเรียนการสอนถือว่าเป็นเรื่องที่ควรทำเพราะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและเร็ว   แทนที่จะสอนเรื่องราวนั้น  ๆ  กับเด็กโดยตรงผ่านแบบเรียนจะขาดความน่าสนใจและอาจเข้าไม่ถึงด้วย                นอกจากนั้นโครงการดังกล่าวยังสามารถฝึกให้กับเด็กเยาวชนได้กล้าแสดงออกด้านต่าง  ๆ  ที่เหมาะสมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพต่อสังคมที่สำคัญสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการทำหนังสั้น   ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการแสดงที่ต้องเข้าถึงตัวละครผ่านหนังสั้นก็จะทำให้การสื่อสารประสบผลสำเร็จ                นางสาวธัญวรัตม์     รัตนะภู    หรือน้องฟองเบียร์    นักศึกษาชั้นปีที่  4    คณะศิลปศาสตร์   สาขานิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   กล่าวถึงโครงการนี้ว่า   เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษามากโดยเฉพาะนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์    เพราะการแสดงทำให้เราได้ฝึกบุคลิกภาพในหลาย  ๆ   ด้าน   ได้ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน  ได้เรียนรู้บทบาทของตัวละครแต่ละตัวซึ่งทำให้เราสามารถมองภาพออกว่าการใช้ชีวิตที่ขาดความระมัดระวังไม่รู้เท่าทันสื่อเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง   รวมทั้งอยากให้โครงการดังกล่าวต่อยอดในปีต่อ  ๆ  ไป  เพื่อให้น้อง  ๆ  ได้มีโอกาสเรียนรู้หลักการแสดงซึ่งคิดว่าทุกคนทำได้และเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินฝันหากรักในการแสดง                ด้านนายทศพล   พิมพ์ผะกา   หรือน้องวอลเล่ย์  นักศึกษาชั้นปีที่  […]

สื่อเด็กปีแรกผลงานดีหมอนิรันดร์แนะสื่อเยาวชนคือปัจจุบันและอนาคต

หมอนิรันดร์แนะสื่อต้องคิดให้กว้าง หวังเยาวชนสืบต่อเป็นสื่อที่ดี กลุ่มสื่อใสวัยทีนส่งผลงานชิ้นโบว์แดงโชว์จบโครงการเด็กผลิตสื่อเข้าตาสื่อมวลชนที่ร่วมแนะส่งงานไปที่สื่อส่วนกลางได้ ด้านสืบสานภูมิปัญญาประเด็นน่าสนใจชี้ลองทำข่าวก่อนลงลึกเป็นสารคดี     เมื่อวันที่ 2-3 พ.ค.2552 ที่ผ่านมา โครงการสื่อสร้างสรรค์สานสัมพันธ์เด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรม  “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลปีที่ 1” ที่ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  โดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คนและทีมที่ปรึกษาด้านสื่ออีก ได้แก่  นายสุรสีห์  ผาธรรม ,นายพงษ์สันต์  เตชะเสน , นายธงชัย  ลือไทสง เพื่อแนะนำการผลิตสื่อของเยาวชนและประเมินผลการทำกิจกรรมของโครงการฯในปีแรกนี้ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวบรรยายในหัวข้อ”เด็กกับการปฏิรูปสื่อ” ว่า สื่อสร้างสรรค์ ต้องบอกความจริง  ต้องวิเคราะห์เจาะลึก  ความจริงตรงนั้นต้องมาทำเรื่องประโยชน์สาธารณะ ถ้าทำสื่อเรื่องเด็ก เรื่องที่ดี  สิ่งแวดล้อมดี  มันจะบังคับตัวคุณเองว่าคุณต้องทำดีนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีความสำคัญเรื่องการปฏิรูปสื่อกับเด็กก็คือ เป็นทั้งปัจจุบันและอนาคต  อนาคตหมายความว่า ทั้งหมดจะมอบอยู่ที่ตัวเด็ก  ปัจจุบันก็คือ  จะทำสื่อที่ดี ชอบอะไรทำเรื่องนั้น มีความเป็นตัวตน อาจจะทำเรื่องใกล้ตัวเราไม่ต้องทำเรื่องยาก ต้องเกาะกลุ่มกัน […]

1 8 9 10