เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : เพศเสรี บนวิถีความเท่าเทียม

สร้างสุขอุบลราชธานีดำเนินงานโครงการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เพื่อโครงการสะพาน ภายใต้การสนับสนุนของ USAID ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน และพลเมืองในกระบวนการทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น ได้ดำเนินงานในรูปแบบรายการโทรทัศน์ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” โดยการบันทึกเทปจำนวน 21 เทป เพื่อออกอากาศทางทีวีดาวเทียมของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 อุบลราชธานี, โสภณเคเบิ้ลทีวี, วีเคเบิ้ลทีวี, สถานีวิทยุ CleanradioFM 92.5 MHz และ เว็ปไซต์ https://www.sangsook.net ที่ผ่านมาเครือข่ายภาครัฐภาคประชาสังคมเสนอประเด็น “เสรีเพศ บนวิถีความเท่าเทียม” นำเสนอผ่านรายการร่วมทุกข์ ร่วมสุข เพื่อเผยแพร่สถานการณ์ความหลากหลายทางเพศในปัจจุบันและเปิดพื้นที่การสื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายทางเพศ ทั้งมิติด้านสิทธิมนุษยชนและด้านอื่นๆ รวมถึงการยอมรับจากสังคมรอบข้าง อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรี และสร้างสรรค์สิ่งดีดีให้กับสังคมต่อไป สำหรับเวที “เสรีเพศ บนวิถีความเท่าเทียม” ได้บันทึกเทปในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรม เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 2 ซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : แป๊ะเจี๊ยะ

ตามที่สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีดำเนินงานโครงการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีเพื่อโครงการสะพานภายใต้การสนับสนุนของ USAID มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน และพลเมืองในกระบวนการทางการเมืองและนโยบายสาธารณะรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น ดำเนินงานในรูปแบบรายการโทรทัศน์ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” โดยการบันทึกเทปจำนวน 21 เทป เพื่อออกอากาศทางทีวีดาวเทียมของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 อุบลราชธานี, โสภณเคเบิ้ลทีวี, วีเคเบิ้ลทีวี, สถานีวิทยุ CleanradioFM 92.5 MHz และ เว็ปไซต์ https://www.sangsook.net ที่ผ่านมาเครือข่ายภาครัฐภาคประชาสังคมเสนอประเด็น “แป๊ะเจี๊ยะ มะเร็งการศึกษาไทย..ที่รักษาไม่หาย” นำเสนอผ่านรายการร่วมทุกข์ ร่วมสุข เพื่อนำเสนอข้อมูล สถานการณ์และเป็นเวทีระดมความคิดเห็นและหาทางออกร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวกข้อง สำหรับเวที “แป๊ะเจี๊ยะ มะเร็งการศึกษาไทย..ที่รักษาไม่หาย” ได้บันทึกเทปในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น G ซิตี้มอล์ สุนีแกรนด์ จ.อุบลราชธานี

เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : กู้วิกฤตห้วยตองแวด

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีดำเนินงานโครงการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เพื่อโครงการสะพานภายใต้การสนับสนุนของ USAID มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน และพลเมืองในกระบวนการทางการเมืองและนโยบายสาธารณะรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น ดำเนินงานในรูปแบบรายการโทรทัศน์  “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” โดยการบันทึกเทปจำนวน 21 เทป เพื่อออกอากาศทางทีวีดาวเทียมของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 อุบลราชธานี ,โสภณเคเบิ้ลทีวี,วีเคเบิ้ลทีวี,สถานีวิทยุ CleanradioFM 92.5 MHz และ เวปไซต์ https://www.sangsook.net ที่ผ่านมาเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคมเสนอประเด็น “พลิกฟื้น คืนชีวิต กู้วิกฤตห้วยตองแวด” เพื่อนำเสนอผ่านรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยรูปแบบการฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยตองแวด บ้านโพธิ์ตก สู่สาธารณะ รวมทั้งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการจัดการปัญหาน้ำเน่าเสียจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดแผนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและแผนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างยั่งยืน สำหรับเวที “พลิกฟื้น คืนชีวิต กู้วิกฤตห้วยตองแวด” บันทึกเทปในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.30-17.30 น. ณ ศาลาวัดบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ปีใหม่จิตอาสาอุบลให้กำลังใจเด็กโรคเลือด

กรุงเทพฯ–31 ธ.ค.–สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ : สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำขนมและการแสดงให้กำลังใจน้องๆที่เข้ารับการรักษาอาการป่วยเป็นโรคเลือด เนื่องในวันปีใหม่ กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรเอกชนต่างๆในจังหวัดอุบลฯที่อยากทำบุญในวาระต่างๆ เช่นวันปีใหม่ จึงรวมกลุ่มกันนำทั้งของเล่น เงิน อาหารหรือแม้แต่การแสดงสนุกสนานร่วมกันจัดกิจกรรมที่ขึ้นโดยแล้วแต่ศรัทธาเพื่อสร้างกำลังใจให้กับน้องๆที่เข้ารับการรักษาและต้องทนทุกข์ทรามานให้สามารถต่อสู้กับโรคภัยต่อไปได้ ภายในงานจะมีกิจกรรมนันทนาการจาก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มสื่อใสวัยทีนเปิดแสดงละครหุ่นมือเรื่อง ลิงขี้เกียจ การแสดงชุดซานตาคอสส่งยิ้มจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นิทานกระดุ๊กกระดิ๊กจาก กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เพลงเพราะๆจากกลุ่มเพาะรัก,อะตอมและผองเพื่อน รวมทั้งมีการร่วมสนุกจับสลากซึ่งได้ของรางวัลมาจากหลายๆภาคส่วน ซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้สื่อสร้างสุขได้จัดขึ้นทุกปี ต่อมาทาง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รวมเอาวันนี้เป็นการจัดงานปีใหม่ด้วย ทำให้เด็กๆและผู้ปกครองเกิดความผ่อนคลายในการมารับการรักษาด้วย อนึ่งผู้ร่วมบริจาคให้น้อง ๆ ผ่านสื่อสร้างสุข อาทิ เวปไซต์ Guideubon.com ให้โดนัทจิ๋ว , ครอบครัววีสเพ็ญ บริจาคภาพการ์ตูนวาดภาพระบายสี , สีเทียนและอุปกรณ์ , ครอบครัววีระวัธนชัย บริจาคสี,ดินน้ำมัน , ร้านอารีย์เบเกอรี่ บริจาคขนม , เป็นไท สีสันเพื่อโลกสวย บริจาคผลไม้ , พี่เอ๋ บริจาคขนมเอแคร์ , […]

EM บอล EM บุญ

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีร่วมกับกรมทหารราบที่ 6 กองทัพบก เทศบาลนครอุบลราชธานี และเครือข่ายประชาชนอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปั้น EM BALL เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 10 – 16 พ.ย. 54

ร่วมพัฒนากลไกสื่อเด็ก

กิจกรรมการพัฒนากลไกสื่อสารสาธารณะเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน ภาคอีสาน จัดโดย ศูนย์ประสานงานสื่อสร่างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (ศสอ.) สนับสนุนโดย แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) 6 กันยายน 2554 ณ ศูนย์วัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ผู้ประกาศรู้เท่าทันสื่อ

กิจกรรม ผู้ประกาศรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy Jockey (Mj) เป็นการใช้สื่อโทรทัศน์เป็นเครื่องมือ ในการจัดกระบวนการรู้เท่าทันสื่อ กับกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนวิชาผู้ประกาศและพิธีกร (Announer and Master of Ceremony) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เบื้องหลังสารคดี
“คนคุณธรรม
ข้าวคุณธรรม”

เบื้องหลังการถ่ายทำสารคดี “คนคุณธรรม ข้าวคุณธรรม” หลากหลายเรื่องราวของชีวิตชาวนา ที่ทำนาโดยไม่ใช้สารเคมี ใช้ใจทำนา ปฏิบัติศีล 5 ละอบายมุข อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

1 7 8 9