คณะเครือข่ายทีวีชุมชนสุรินทร์ มาศึกษาดูงานการทำทีวีดิจิตอลที่สื่อสร้างสุขอุุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 – 17.00น. ที่สำนักงานสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ทีมงานสื่อสร้างสุขต้อนรับคณะทีมงานทีวีชุมชนสุรินทร์ คุณจืด เด็กรักป่าและธรรมชาติ ให้เกียรติแวะมาศึกษาดูงานการทำทีวีดิจิตอล ที่ประสบความสำเร็จ เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่การผลิตรายการ ฝ่ายห้องส่งและสวิชเชอร์ เทคนิคตัดต่อ ฯลฯ

เบื้องหลังการประชุมวางแผนงาน อบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน(ศสอ.) ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน(สสย.) ประชุมวางแผนงาน การอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายอัมพร วาภพ ผู้จัดการศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน(ศสอ.) นางสาววิลัยพร บุญเนตร ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน(ศสอ.) นางสาวอรทัย ครั้งพิบูล กลุ่มสื่อใสวัยทีน นายคิด แก้วคำชาติ สถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา  นายนิกร มีดี ครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นายธีระชัย เสนาะวาที ครูโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม นายชาญชัย แสงวิเชียร ครูโรงเรียนสว่างวีระวงศ์  

เบื้องหลังการบันทึกเทปรายการ “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” ตอน อุบลฯแร็พ

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีดำเนินงานด้านสื่อมัลติมีเดีย วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต การฝึกอบรมการผลิตสื่อให้แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนการดำเนินงานโครงการโดยใช้ชื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชนท้องถิ่น เผยแพร่ผ่านช่องsangsook channel วีเคเบิล และทีวีออนไลน์ www.sangsook.net และSocial TV ได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยใช้สื่อใน รูปแบบต่างๆ เช่น การลงพื้นที่ทำข่าว การบันทึกเทปเวทีเสวนา ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมสู่สาธารณะแล้ว ยังเป็นเครื่องมือกระตุ้นและติดตามให้เกิดความร่วมมือการทำงานพัฒนาเด็กและ เยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อีกด้วย โดยปีนี้เริ่มต้นทำงานนำร่อง 6 พื้นที่ ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการ สื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนฯ โดยพื้นที่สอง คือ ที่งานถนนเด็กเดิน ตอน อุบลฯแร็พ  ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน เวลา 18.00น. เป็นต้นไป บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี  

สื่อสร้างสุขร่วมบันทึกเทปงาน”ฮ่วมเฮ็ด ฮ่วมส่าง อนาคตเมืองอุบล” 5 มิ.ย. 56

สื่อสร้างสุขร่วมบันทึกเทปงาน “ฮ่วมเฮ็ด ฮ่วมส่าง อนาคตเมืองอุบล” ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จ.อุบลฯ ปี 2565 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา09.00 – 15.00น. ที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” ครั้งที่1

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีดำเนินงานด้านสื่อมัลติมีเดีย วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต การฝึกอบรมการผลิตสื่อให้แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนการดำเนินงานโครงการโดยใช้ชื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น เผยแพร่ผ่านช่องsangsook channel วีเคเบิล และทีวีออนไลน์ www.sangsook.net และSocial TV ได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น การลงพื้นที่ทำข่าว การบันทึกเทปเวทีเสวนา ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมสู่สาธารณะแล้ว ยังเป็นเครื่องมือกระตุ้นและติดตามให้เกิดความร่วมมือการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อีกด้วย โดยปีนี้เริ่มต้นทำงานนำร่อง 6 พื้นที่ ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการ สื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนฯ โดยพื้นที่แรก คือ เทศบาลตำบลขามใหญ่ จ.อุบลราชธานี สื่อสร้างสุขบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “เสียงเด็กคิดสะท้อนสังคม” ตอน ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 – 12.00น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลขามใหญ่

อบรมนักข่าวชาวบ้าน พอช.อำนาจเจริญ

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี อบรมสอนหลักสูตรการตัดต่อวิดีโอ การถ่ายภาพ และการทำสปอตวิทยุ ในตอนเย็นของวันที่ 27 เมษายน 2556 มีงานการ “ฉายหนังการแปลง เบิ่งแงงคนอำนาจ” ในวันที่27-28 เมษายน 2556 ที่อบต.นาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  

อบรมนักข่าวประกันสุขภาพ สปสช.

วันที่1 – 2 เมษายน 2556 เวลา 08.00 – 16.00น. สปสช.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาคประชาชนโดยสื่อสร้างสุขฯ ได้สอนหลักสูตรอบรมนักข่าวหลักประกันสุขภาพ ที่โรงแรมลายทอง

เบื้องหลังรวมใจสื่ออุบลฯ เกาะติดเลือกตั้งนายกฯนครอุบล56

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556 เป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี โดย รวมใจสื่ออุบลฯ “เกาะติดเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบล56” 13.00 น. – ทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้ โสภณเคเบิ้ลทีวี ราชธานีเคเบิ้ลทีวี วีเคเบิ้ลทีวี ช่อง sangsook channel www.sangsook.net App. สื่อสร้างสุข เว็บไซต์ Guideubon.com Fanpage สื่อสร้างสุข Twiter sanngsookubon สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจ.อุบล FM.98.5 MHz AM. 1341 KHz (เฉพาะ17.00-19.00น.) สถานีวิทยุClean Radio 92.50 MHz สถานีวิทยุคลื่นดีศรีประดู่ 96.50 MHz สถานีวิทยุคลื่นสมูทคิดส์ 107.75 MHz สถานีวิทยุอพปร. 97.50 MHz สถานีวิทยุคนแสนดี 100.75 MHz สถานีวิทยุบัดดี้เรดิโอ 88.25 MHz สถานีวิทยุวัดทุ่งศรีเมือง […]

คณะครูนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32 อุบลฯ ดูงานสื่อสร้างสุุขฯ

สืบเนื่องจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดตั้งชมรม “ผู้สื่อข่าวน้อยประจำโรงเรียน” ขึ้น  จึงสนใจศึกษาดูงานอยากเรียนรู้เรื่องการทำข่าว การทำทีวีออนไลน์ กระบวนการทำข่าว และการเป็นผู้ประกาศ วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 – 13.00น. สื่อสร้างสุขฯมีโอกาสต้อนรับ อ.นิธิพงษ์ และน้องๆนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ร่วม 10 คน มาศึกษาดูงานสื่อสร้างสุขอุบลฯ ศึกษากระบวนการทำงานตั้งแต่การหาข้อมูล เตรียมรายการ บันทึกรายการสด การตัดต่อ/กราฟฟิก และเทคนิคห้องส่ง ฯลฯ อ.นิธิพงษ์ กล่าวว่า รู้สึกดีที่สื่อสร้างสุขให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือที่ดี จุดประสงค์หลักคืออยากให้ลูกศิษย์ได้มาศึกษาจากสถานที่จริง เครื่องมือจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน และพัฒนาต่อยอดความคิดความฝัน เพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป น้องๆให้ความสนใจอย่างมาก รู้สึกดีใจที่ได้มาดูงานที่สื่อสร้างสุข เพราะได้เห็นกระบวนการทำงานแบบจริงๆ  น้องๆยังบอกอีกว่าอยากทำงานด้านสื่อสารมวลชนเหมือนพี่ๆที่สื่อสร้างสุขฯ สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆจากสื่อสร้างสุขได้ที่ www.sangsook.net หรือ  fanpage : สื่อสร้างสุข

เบื้องหลังรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข : บุญราคาแพง แห่งยุคพุทธพานิชย์

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” โดยการสนับสนุนของโครงการสะพานสร้างเสริมประชาธิปไตย องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาUSAID เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชนและพลเมืองในกระบวนการทางการ เมือง นโยบายสาธารณะ  ส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสารในท้องถิ่น  โดยการจัดเวทีเสวนาและบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ จำนวน 35 เทป  ตัดต่อออกอากาศทาง ช่อง sangsook channel วีเบิ้ลทีวี,ช่อง Next step,ช่องข่าวท้องถิ่น โสภณเคเบิ้ลทีวี/วีเคเบิ้ลทีวี/ราชธานีเคเบิ้ลทีวี,สถานีวิทยุ Cleanradio FM 92.5 MHz,สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันอุบลราชธานี FM 102.75 MHz และเวปไซต์ www.sangsook.net  โดยประเด็น“บุญราคาแพง แห่งยุคพุทธพานิชย์” เป็นประเด็นที่ประชาชนต้องการให้นำเสนอผ่านรายการเพื่อนำเสนอข้อมูล วงจรธุรกิจที่ยึดหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา นำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาต่อไป รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเด็น “บุญราคาแพง แห่งยุคพุทธพานิชย์” ได้บันทึกเทปในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12.00 – 13.00น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น G สุนีย์ ทาวเวอร์  จ.อุบลราชธานี […]

1 3 4 5 6 7 9