เบื้องหลังงานแถลงข่าว “คพข.กับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน(ไฟฟ้า)” อำนาจเจริญ

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังาน ประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) จัดงานแถลงข่าว“คพข.กับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน (ไฟฟ้า)” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องพวงโกเมน ชิตสกนธ์ฟลาวเวอร์แลนด์ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีโดย นายประพนธ์ แก้วรินขวา ผอ.สำนักงานคณะกรมการกำกับกิจการพลังงานเขตประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) กล่าวเปิดงาน และแนะนำผู้บริหาร และคพข.ประจำจังหวัดมหาสารคาม/ร้อยเอ็ด/กาฬสินธุ์ และคพข.ผู้แทนภาคประชาสังคมในเขต ได้แก่1.นายประพนธ์ แก้วรินขวา ผอ.สำนักงานคณะกรมการกำกับกิจการพลังงานเขตประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) 2.นายดำรง รัตนเวฬุ ประธานคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) และคพข.จังหวัดร้อยเอ็ด 3.นายคำพอง เทพาคำ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) 4.นางสุวรรณา สาคร คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 (ศรีสะเกษ) 5.นายเพียร ละทารุณ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 (อำนาจเจริญ) 6.นายเลิศศักดิ์ มูลสาร คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 […]

เบื้องหลังอบรมผลิตวิดีทัศน์รู้เท่าทันสารเคมีทางการเกษตร รุ่น4 ดงบัง

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี สอนหลักสูตรอบรมผลิตสื่อหนังสั้นรู้เท่าทันสารเคมีทางการเกษตร รุ่นที่ 4 ในวันที่วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556 ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ต.หนองบ่อ จ.อุบลราชธานี สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี โดยมีวิทยากรและหน่วยงานราชการ นายปิยทัศน์ ทัศนิยม วิทยากรเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง นายโพธิ์ชัย สิงห์ดง วิทยากรเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง นางสาวนงเยาว์ อุดมรันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ ดร.สังวาล สมบูรณ์ วิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อุบลฯ นางจุฬาพร คำรัตน์ สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนั้นยังมีชาวบ้าน บ้านดงบังเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก  

เบื้องหลังอบรมผลิตวิดีทัศน์รู้เท่าทันสารเคมีทางการเกษตร รุ่นที่3 บ้านดงยาง

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี สอนหลักสูตรอบรมผลิตสื่อหนังสั้นรู้เท่าทันสารเคมีทางการเกษตร รุ่นที่ 3 ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 ณ ชั้น 2 ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงยาง ต.กอเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยมีวิทยากรและหน่วยงานราชการ นายปิยทัศน์ ทัศนิยม วิทยากรเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง นายโพธิ์ชัย สิงห์ดง วิทยากรเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง นางสาวนงเยาว์ อุดมรันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ ดร.สังวาล สมบูรณ์ วิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อุบลฯ นางจุฬาพร คำรัตน์ สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  นอกจากนั้นยังมีชาวบ้าน บ้านดงยางเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

อบรมผลิตสื่อวิดีทัศน์รู้เท่าทันสารเคมีทางการเกษตร รุ่นที่2 บ้านโนนศิริ

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี สอนหลักสูตรอบรมผลิตสื่อหนังสั้นรู้เท่าทันสารเคมีทางการเกษตร รุ่นที่ 2 ในวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2556 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านหนองไฮ ต.โนนกลาง อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ โดยมีวิทยากรและหน่วยงานราชการ นายปิยทัศน์ ทัศนิยม วิทยากรเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง นายโพธิ์ชัย สิงห์ดง วิทยากรเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง นางสาวนงเยาว์ อุดมรันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ ดร.สังวาล สมบูรณ์ วิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อุบลฯ นางจุฬาพร คำรัตน์ สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนั้นยังมีชาวบ้าน บ้านโนนศิริเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก  

อบรมผลิตสื่อวิดีทัศน์รู้เท่าทันสารเคมีทางการเกษตร รุ่นที่1

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี สอนหลักสูตรอบรมผลิตสื่อหนังสั้นรู้เท่าทันสารเคมีทางการเกษตร รุ่นที่ 1 ในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2556 ณ ศาลากลางบ้านคูเมือง หมู่ 1 ตำบลคูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีวิทยากรและหน่วยงานราชการ นายปิยทัศน์ ทัศนิยม วิทยากรเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง นายโพธิ์ชัย สิงห์ดง วิทยากรเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง นางสาวนงเยาว์ อุดมรันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ ดร.สังวาล สมบูรณ์ วิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อุบลฯ นางสาวกาญจนา มหาพล สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นางจุฬาพร คำรัตน์ สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี น.ส. พรรธิดา วรรณลี สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี น.ส. วชิราภรณ์ รังวัดสา สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายขวัญชัย ชูชื่น สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ม.อุบลฯ นายอุกฤษฏ์ บุญขาว สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ม.อุบลฯ และชาวบ้านบ้านคูเมืองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  

เบื้องหลังการบันทึกเทปรายการ “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” ตอน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กเยาวชน

การบันทึกเทปเวทีเสวนา รายการโทรทัศน์ “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” ตอน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา เด็กเยาวชน ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ค่ะ 1.นายสุเมธ ตรีศูลรัตน์ นายกเทศมนตรี ตำบลคำน้ำแซบ (ขวาสุด) 2. นางพิสมัย มีชัย หน.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3. น้องตั้ว ตัวแทนเด็กเยาวชนจาก ทต.คำน้ำแซบ 4. นางระวีวรรณ แก่นเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า 5. นางสาวกศณภา แฝงสีพล นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองเหล่า 6. ตัวแทนเด็กเยาวชนจาก อบต.หนองเหล่า 7.นางปัทมาภา พิมพ์พันธ์ นักพัฒนาชุมชน อบต.ป่าโมง นอกจากนั้นก็ยังมีสภาเด็กและเยาวชนจากตำบลต่างๆ และผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  

ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวโครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์(EU)

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00น. ณ ตึกอธิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ได้จัดแถลงข่าวโครงการสร้างเสริมศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์(EU) ภายใต้ชื่องานว่า “รักโลก รักเด็กชายอินทรีย์” โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวคือนายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ศ.ดร.อินทิรา ซาร์ฮี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และดำเนินรายการโดย คุณสุชัย เจริญมุขยนันท ผอ.สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี นอกจากนั้นยังมีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอุบลฯเข้าร่วมงาน และตัวแทนเกษตรกรจำนวน 10 หมู่บ้านในจ.อุบลฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ  

เบื้องหลังอบรมนักเรียนผลิตวิดีทัศน์การรู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่3

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (ศสย.) ภายใต้การการสนันสนุนของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนัก เรียนผลิตสื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ในวันที่ 10 – 11 , 17 – 18 สิงหาคม 2556 ที่โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม จ.อุบลราชธานี โดยมีน้องๆนักเรียนเข้าร่วมอบรมกว่า 34 คน โดยวันแรก เริ่มต้นด้วยการ รู้จักสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ทบทวนหลักสูตรการอบรม ตกลงกฎกติการการเข้าร่วมกิจกรรมโดย สุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี วิเคราะห์สื่อผ่านกิจกรรม “นาฬิกาชีวิต” และ โพลเสียงเด็ก “ถ้าโลกนี้ไม่มีทีวี” รู้เท่าทันกลยุทธ์โฆษณา ละคร ซิทคอม ข่าว และกิจกรรมดู ฟัง วิเคราะห์สื่อ ผ่านหนังสั้น เรื่องของมุก และบทเพลง ไอดอลหนูนอนอยู่เฮือน โดย นายอัมพร วาภพ ผู้จัดการศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (ศสอ.)  และทีมงาน และวันที่สอง คือ […]

เบื้องหลังอบรมนักเรียนผลิตสื่อวิดีทัศน์การรู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่2

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (ศสย.) ภายใต้การการสนันสนุนของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนัก เรียนผลิตสื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ในวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม , 3 – 4 สิงหาคม 2556 ที่โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โดยมีน้องๆนักเรียนเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน โดยวันแรก เริ่มต้นด้วยการ รู้จักสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ทบทวนหลักสูตรการอบรม ตกลงกฎกติการการเข้าร่วมกิจกรรมโดย สุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี วิเคราะห์สื่อผ่านกิจกรรม “นาฬิกาชีวิต” และ โพลเสียงเด็ก “ถ้าโลกนี้ไม่มีทีวี” รู้เท่าทันกลยุทธ์โฆษณา ละคร ซิทคอม ข่าว และกิจกรรมดู ฟัง วิเคราะห์สื่อ ผ่านหนังสั้น เรื่องของมุก และบทเพลง ไอดอลหนูนอนอยู่เฮือน โดย นายอัมพร วาภพ ผู้จัดการศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (ศสอ.)  และทีมงาน และวันที่สอง […]

เบื้องหลังอบรมนักเรียนผลิตวิดีทัศน์การรู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่1

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (ศสย.) ภายใต้การการสนันสนุนของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักเรียนผลิตสื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2556 ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี โดยมีน้องๆนักเรียนเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน โดยวันแรก เริ่มต้นด้วยการ รู้จักสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ทบทวนหลักสูตรการอบรม ตกลงกฎกติการการเข้าร่วมกิจกรรมโดย สุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี วิเคราะห์สื่อผ่านกิจกรรม “นาฬิกาชีวิต” และ โพลเสียงเด็ก “ถ้าโลกนี้ไม่มีทีวี” รู้เท่าทันกลยุทธ์โฆษณา ละคร ซิทคอม ข่าว และกิจกรรมดู ฟัง วิเคราะห์สื่อ ผ่านหนังสั้น เรื่องของมุก และบทเพลง ไอดอลหนูนอนอยู่เฮือน โดย นายอัมพร วาภพ ผู้จัดการศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (ศสอ.)  และทีมงาน และวันที่สอง คือ รู้จักสื่อและประเภทของสื่อ (สื่อวิดิทัศน์/หนังสั้น/สกู๊ป/สารคดี) ผ่านการชมตัวอย่างสื่อ-สื่อสร้างสรรค์โดย สุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี […]

1 2 3 4 5 6 9