เบื้องหลังการอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนตำบลแจระแม

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 สื่อสร้างสุข จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน ที่ตำบลแจระแม เป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ผู้นำชุมชน ผลิตสื่อได้ เพื่อนำเสนอสิ่งดีๆในชุมชน การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 60 คน

เบื้องหลังฉายหนังสั้นจากการอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนเทศบาลตำบลธาตุ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ทีมงานสื่อสร้างสุข นำหนังสั้นทั้ง 5 กลุ่ม ผลงานจากการอบรมทีวีดิจิตอล 2 วัน มาฉายให้กับผู้เข้าร่วมได้รับชม ทุกคนต่างมีความสุข เมื่อได้เห็นผลงานของตนเอง และอยากให้จัดอบรมแบบนี้อยู่บ่อยๆ

เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชน บ้านซำบ้านตา จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน มีผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ครู และเยาวชน เข้าร่วมเตรียมความพร้อมในการอบรมในครั้งนี้ด้วย

อบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมทีวีดิจิตอลชุมชนพื้นที่เทศบาลตำบลธาตุ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 มูลนิธิสื่อสร้างสุข นำโดยคุณสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข และทีมงานกว่า 10 คน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมทีวีดิจิตอลชุมชนเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เพื่อสนับสนุนส่งเสริม ให้คนในชุมชนผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ สะท้อนสิ่งที่ดีในชุมชน สู่สาธารณชน  

เจ้าหน้าที่สื่อสร้างสุขอบรมห้องส่งร่วมกับไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 19-22 มิถุนายน 2557 คุณประวิทย์ ตอพล และคุณพงษ์พัฒน์ ห่อดี เจ้าหน้าที่สื่อสร้างสุข ร่วมอบรมเรื่องห้องส่ง จัดโดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนเทคนิคการจัดแสง ฉาก สีเสียง ห้องสตูดิโอ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ การอบรมครั้งนี้มีเครือข่ายเข้าร่วมอบรมหลากหลาย

อบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมทีวีดิจิตอลชุมชนพื้นที่เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 มูลนิธิสื่อสร้างสุข นำโดยคุณสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข และทีมงานกว่า 10 คน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมทีวีดิจิตอลชุมชนเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เพื่อสนับสนุนส่งเสริม ให้คนในชุมชนผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ สะท้อนสิ่งที่ดีในชุมชน สู่สาธารณชน โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดี จากผู้นำชุมชน ครู และชาวบ้าน กว่า 40 คน

เบื้องหลังบันทึกเทปรายการพลังเด็กเปลี่ยนโลกปี2 ที่ต.หนองบก

บันทึกเทปเวทีเสวนา ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้ 1. นายวิทยา พรหมจันทร์ นายกอบต.หนองบก 2. สิบตำรวจโทสมพล ใจเย็น ปลัดอบต.หนองบก 3. คุณสุริยัน ทันตานนท์ ปลัด อบต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย 4.นายพินโย บุญยงค์ นายกอบต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม 5. นายนรินทร์ บุญขจร นายกอบต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม 6. นายฐิติศักดิ์ จากชัยภูมิ ประธานสภาเด็กและเยาวชนฯ ทต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น 7. นายพูลศักดิ์ จันทร์เพ็ชร์ นักวิชาการเกษตรรักษาการแทนหน.ส่วนการศึกษา อบต. ยาง อ.น้ำยืน นอกจากนั้นยังมีเด็กและเยาวชนร่วมรับฟังกว่า 70 คน  

เบื้องหลังบันทึกเทปรายการพลังเด็กเปลี่ยนโลกปี2 ที่อบต.บุ่งหวาย

บันทึกเทปเวทีเสวนา ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา คือ 1.นายหนู สีสาสีมา นายกอบต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร 2.นายจักรพงษ์ ธนาวงศ์ หน.ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โคกก่อง อ.สำโรง 3. นายสมัชญ์ ดวงศิริ ประธานสภาเด็กและเยาวชนฯ ทต.โพนงาม อ.เดชอุดม 4.นายกิติศาสตร์ แสนทวีสุข ผช.เจ้าหน้าที่การเกษตรอบต.ตาลสุม อ.ตาลสุม 5. จ.ส.อ. รณกรณ์ ศิริจันทร์ หน.ส่วนการศึกษา อบต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ นอกจากนั้นยังมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังกว่า 60 คน

เบื้องหลังบันทึกเทปรายการพลังเด็กเปลี่ยนโลกปี2 ที่ ต.อ่างศิลา

บันทึกเทปเวทีเสวนา ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา คือ 1. นางประคอง คำนึง ปลัด อบต.อ่างศิลา อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ 2. นายคำ จำปาทอง นายก อบต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ 3. นายกิตติพงษ์ สายยืน กรรมการสภาเด็กเยาวชนตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ 4. นายนิรันดร คำโสภา รองนายก อบต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลฯ 5. นางปิยาพัชร เหล่าบุตรสา หัวหน้าส่วนการศึกษา อบต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลฯ นอกจากนั้นยังมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมรับฟังกว่า 50 คน

เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนเทศบาลตำบลธาตุ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เทศบาลตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน โดยครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลธาตุ และผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน เป็นอย่างดี

1 2 3 4 9