ผู้ว่าฯอุบลฯเผยไอคิวคนอุบลฯน่าห่วง! อยู่เกือบที่โหล่ของประเทศ ยุทธศาสตร์จังหวัดทำมาสิบสองปี กอดวิสัยทัศน์เก่าแน่น

ผู้ว่าฯอุบลฯเผยไอคิวคนอุบลฯน่าห่วง! อยู่เกือบที่โหล่ของประเทศ ยุทธศาสตร์จังหวัดทำมาสิบสองปี กอดวิสัยทัศน์เก่าแน่น ฉะงบประมาณมีแต่งบก่อสร้างไร้งบพัฒนาคน ชี้ประชาชนต้องร่วมแรงร่วมใจกันไม่ใช่หวังพึ่งเพียงภาครัฐ

ผู้ว่าฯชี้ไอคิวคนอุบลฯอยู่อันดับที่ 76 ของประเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอันดับ 72 ยุทธศาสตร์จังหวัดทำมาตั้งแต่ปี 2547 สิบสองปีที่ผ่านมายังไม่เคยเปลี่ยนแปลง สื่อมวลชนเสนอให้อุบลฯเป็นเมืองหลวงของการศึกษา

วันนี้ (24ส.ค.59) เวลา10.00 น.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงษ์ และ นายนิกร สุกใส รอง ผวจ.อุบลราชธานี นำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2559 รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในปีงบประมาณ 2560 แก่สื่อมวลชนกว่า 100 คน และรับฟังข้อเสนอด้านการประชาสัมพันธ์จากสื่อมวลชน ที่ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ขอบคุณชาวอุบลราชธานีที่ได้ร่วมกันจัดงานใหญ่หลายครั้ง ตนได้วางแผนไว้ว่าปีแรกที่เข้ามาทำงาน จะเร่งส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างมาก ที่พักเต็ม 100% เป็นอันดับที่หนึ่งของการค้นหาในอินเตอร์เน็ต เมื่อคนรู้จักและจะเข้ามาที่อุบลฯ ปีที่สองก็จะเน้นเรื่องไฟสว่าง ถนนหนทางดี ซึ่งขณะนี้ยังไม่เรียบร้อยอยู่หลายจุด ปีที่สามมุ่งอนาคต จังหวัดเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาซีเกมส์ในปี 2568 ทุกคนควรสื่อสารให้คนอุบลฯเข้าใจว่ามีความสำคัญและต้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยผลักดันอย่างไร

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังได้กล่าวว่ายุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดฯยังไม่มีความชัดเจนวิสัยทัศน์ทำครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2547 สิบสองปีผ่านมาไม่เคยทบทวนวิสัยทัศน์เลย ทั้งที่โลกเปลี่ยนไปเร็วมาก เร็วจนเราอาจนึกไม่ถึง และที่น่าตกใจคือ เราเป็นเมืองนักปราชญ์ แต่ไอคิวเฉลี่ยของคนจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่ประมาณ 89.6 (ภาคอีสานเฉลี่ย 95 เกณฑ์ปกติอยูที่ 90) เป็นอันดับที่ 76 ของประเทศชนะเพียงแค่ปัตตานีจังหวัดเดียวเท่านั้น ที่ผ่านมางบประมาณก็เป็นงบก่อสร้าง ไม่มีงบสำหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เลย ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่อันดับที่ 72 ของประเทศไทย  เรื่องนี้กว่าจะแก้กันได้ทั้งฝ่ายการศึกษา สาธารณสุข ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 15 ปี เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข

ด้านนายนพภา พันธุ์เพ็ง ประธานมูลนิธิสื่อสร้างสุข ในนามกรรมการสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี ได้เสนอข้อคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับผู้ว่าฯที่จังหวัดเราต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เสนอว่าตำแหน่ง (positioning) ของอุบลราชธานีควรเป็น เมืองหลวงของการศึกษา เรามีความพร้อม มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งรัฐเอกชน อาชีวะครบถ้วน โรงเรียนกีฬา มีวิทยาลัยพยาบาลฯ , เป็นศูนย์กลางของการรักษาพยาบาล เรามีทั้ง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีศูนย์โรคหัวใจ มีโรงพยาบาลมะเร็ง โรงพยาบาล 50 พรรษา โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลเดชอุดม โรงพยาบาลเอกชน , เป็นเมืองกีฬา จากการเจ้าภาพซีเกมส์ , เป็นจุดกระจายสินค้าไปที่อาเซียน , เป็นเมืองหลวงของข้าวหอมมะลิและเกษตรอินทรีย์

การประชุมครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดทาง facebooklive ทีวีชุมชนอุบลราชธานี

เทปย้อนหลังการถ่ายทอดสด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี
ตอน 1
https://www.facebook.com/TvChumchonubon/videos/1229670747072809/
ตอน 2
https://www.facebook.com/TvChumchonubon/videos/1229718193734731/

ภาพประกอบ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี