12 สิงหา เชิญรับชมภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมถ่ายทำภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน ชุด “แสงส่องไทย” จาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

และเชิญรับชมภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด “แสงส่องไทย” มี 9 เรื่อง เรื่องละ 12 นาที ซึ่งมีสถาบันการศึกษา 8 แห่ง ร่วมผลิต สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มีร่วมผลิตภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่องศิลปินแห่งชาติ และภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 9 เรื่องนี้ จะนำไปเผยแพร่พร้อมกัน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ทางสื่อออนไลน์ทุกประเภท พร้อมทั้งนำไปเผยแพร่ในงาน “ฉลองราชย์ 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศ