อบรมสปอตวิทยุ จังหวัดขอนแก่น

ทีมงานสื่อสร้างสุขและเกรียงศักดิ์ นาเวียง จากสบายสเตชั่น ร่วมอบรมสร้างสรรค์สปอตวิทยุที่ดีเพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ (Media Workshop on Human Trafficking 2016 รุ่น 9)
25-28 กรกฎาคม 2559 ให้กับสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน จ.ขอนแก่น