“เกษตรอีสานใต้” จัดยิ่งใหญ่
ณ ม.อุบลฯ

คณะเกษตรฯ ม.อุบลฯ จัดยิ่งใหญ่                     “เกษตรอีสานใต้” รวมของดีถิ่นแม่โขง พร้อมจัดเสวนาวิชาการ – กิจกรรมเต็มรูปแบบ

รศ. ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดงานวันเกษตรอีสานใต้ เมื่อปี 2552 ที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าชมงานจำนวนมากเป็นอย่างดี และมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยมีการจัดงานต่อเนื่องทุกปี

“ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ทางการเกษตร ตลอดจนสร้างความร่วมมือในระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ และภาคเอกชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงกำหนดจัดงานเกษตรอีสานใต้ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2553 โดยมีกิจกรรมการออกร้านของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน นิทรรศการของภาควิชาต่างๆในสังกัดมหาวิทยาลัย กิจกรรมแปลงสาธิต กิจกรรมการประกวดการแข่งขัน เป็นต้น พร้อมทั้งนี้ในงานดังกล่าวยังรับความร่วมมือจากหน่วยงานระดับกรมทั้งหมดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริษัทเอกชนกว่า 40 บริษัท และร้านค้าต้นไม้และสินค้าทั่วไปกว่า 170 ร้าน เข้าร่วมจัดงาน และรับเกียรติจากนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน”
นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมเรื่อง สวัสดิการชาวนา และการเสวนาเรื่อง “วิกฤต…ข้าวโอกาสไทย?” ซึ่งผู้สนใจจะได้รับทราบแนวโน้มของสถานการณ์การผลิตและการค้าข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอีสานใต้ สำหรับคนรักต้นไม้ และสัตว์เลี้ยง พลาดไม่ได้กับทุ่งทานตะวันรับลมหนาว สวยงามกับการประกวดกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์ พร้อมเลือกซื้อจากฟาร์มกล้วยไม้ทั่วประเทศ มีการจัดแสดงและประกวดชวนชม การประกวดคุณภาพไม้ตัดดอก ไม้ผล และพริกหัวเรือ สำหรับผู้รักสัตว์เลี้ยงจะได้ชมการประกวดสุนัขที่น่ารักจากทั่วประเทศ พบกับ.. เรื่องมหัศจรรย์ใต้ท้องน้ำมากมาย อาทิ กลุ่มปลาสวาย ปลาเศรษฐกิจที่น่ารู้จักจากแม่น้ำโขง ทั้งการชมความหลากหลายที่น่าสนใจของปลาจาก แม่น้ำโขง แม่น้ำสายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในตู้ปลาขนาดใหญ่ แสดงปลาสวยงามและปลาประหลาดต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ปลาฝาไล (กระเบนใหญ่แห่งแม่น้ำโขง โตได้กว่า 500 กิโลกรัม) ปลากระโห้ ปลาบึก ปลาเลิม ปลาเม่น ปลาก๊วน และปลาเสือตอรวมทั้งปลาน้ำจืดหลากชนิดที่ถูกค้นพบทางวิทยาศาสตร์ จากจังหวัดอุบลราชธานี และปลาชนิดใหม่ของโลกสองชนิด ที่ค้นพบในพื้นที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นอกจากงานเกี่ยวกับการเกษตรแล้ว มหกรรมงานใหญ่ของ ม.อุบลราชธานี ยังประกอบไปด้วย การสืบสานงานบุญประจำปี งานบุญมหากฐิน ชมการแสดงของชุมชนและเลือกซื้อสินค้าของบริษัทเอกชน และสินค้า OTOP ในงานยังมีการแสดงมอเตอร์โชว์ที่รวบรวมการจัดแสดงของบริษัทรถยนต์และจักรยานยนต์ต่างๆ มากมาย ชมการประกวดวงดนตรี การแสดงบนเวที ชมฟรีทุกวัน     ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข่าว : unigang