อุบลเมืองสะอาด

เริ่มแล้ว! กิจกรรมอุบลเมืองสะอาด ชาวอุบลราชธานีทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดเมืองอุบล รับปีแห่งการท่องเที่ยวอุบลราชธานี

มาร่วมกันทำอุบลราชธานีให้สะอาดสวยงาม
สืบเนื่องจากทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ธีมการเชิญชวนผู้หญิงเที่ยวเมืองอุบล หรือ “Lady Destination@Ubon”     ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จึงมองว่า เรื่องของความสะอาดเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งในการต้อนรับนักท่องเที่ยว จึงได้ริเริ่มให้มีโครงการอุบลเมืองสะอาด และจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานีในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ได้เตรียมความพร้อมในการร่วมกิจกรรม พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนรถน้ำสำหรับล้างถนน และดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี      เป้าหมายในการทำความสะอาดถนนสายหลัก 8 สายดังนี้

1. ถนนอุปราช-ชยางกูร จากวงเวียนน้ำพุเชิงสะพาน ถึง สี่แยกวนารมย์
2. ถนนแจ้งสนิท จากสามแยกเนวาด้า ถึงศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
3. ถนนอุปลีสาน จากสี่แยกตลาดบ้านดู่ ถึงสำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงถนนเทพโยธีทางเข้าสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี
4. ถนนสรรพสิทธิ์ จากหน้าวัดศรีประดู ถึง เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี
5. ถนนพโลชัย จากสี่แยกเรือนจำ ถึง สำนักงานประกันสังคมอุบลราชธานี
6. ถนนชวาลาลนอก จากสี่แยกเรือนจำ ถึง หอนาฬิกา
7. ถนนพโลรังฤทธิ์ จากสี่แยกอุบลพลาซ่า ถึง สี่แยกศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครอุบลราชธานี
8. ถนนเขื่อนธานี จากสี่แยกโรงเรียนฮั๋วเฉียวกงฮัก ถึง สี่แยกห้องสมุดประชาชน

ข่าว : เทศบาลนคร อุบลราชธานี