กองทุนพัฒนาไฟฟ้า รับสมัครงาน

ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี

ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดกาฬสินธุ์

สมัครได้วันนี้  ที่สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 5 อุบลราชธานี

ที่อยู่ ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สมัครงาน