อบรมทีวีดิจิตอลชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2557 ทีมงานสื่อสร้างสุข ลงพื้นที่จัดอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้เข้าร่วมมีทั้งเด็กเยาวชน ครู ผู้นำชุมชน เข้าร่วมกว่า 60 คน