อบรมทีวีดิจิตอลชุมชนตำบลไร่ใต้

เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2557 ทีมงานสื่อสร้างสุขกว่า 10 ชีวิต ลงพื้นที่ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่ออบรมทีวีดิจิตอลชุมชน มีนักเรียน ครู เจ้าหน่ช้าที่อบต. เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน