อบรมทีวีดิจิตอลชุมชน บ้านซำ บ้านตาตา จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 23-24สิงหาคม 2557 สื่อสร้างสุข ลงพื้นที่อบรมทีวีดิจิตอลชุมชน ที่บ้านซำบ้านตา จ.ศรีสะเกษ มีผู้นำชุมชน ชาวบ้าน เข้าร่วมกว่า 40 คน