เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ พบเครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน