เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน

โดยครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนายกอบต. ไร่ใต้ ผู้นำชุมชน เป็นอย่างดี พร้อมกับสนับสนุนกิจกรรมอบรมนี้ให่เกิดขึ้น เพราะต้องการให้ชาวบ้านนำเสนอเรื่องราวในชุมชนในรูปแบบสื่อ ได้