เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน เป็นพื้นที่แรก

โดยครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนายสุเมธ ตรีศูลรัตน์ นายกเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ อยากให้คนในชุมชนผลิตสื่อ เพื่อนำเสนอสิ่งดีๆในชุมชนได้ด้วยตนเอง