เบื้องหลังงานแถลงข่าว”คพข.กับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน(ไฟฟ้า)” ร้อยเอ็ด

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังานประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) จัดงานแถลงข่าว“คพข.กับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน (ไฟฟ้า)” วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประดับแก้ว อาคารแรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมีโดย นายประพนธ์ แก้วรินขวา ผอ.สำนักงานคณะกรมการกำกับกิจการพลังงานเขตประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) กล่าวเปิดงาน และแนะนำผู้บริหาร และคพข.ประจำจังหวัดมหาสารคาม/ร้อยเอ็ด/กาฬสินธุ์ และคพข.ผู้แทนภาคประชาสังคมในเขต ได้แก่1.นายประพนธ์ แก้วรินขวา ผอ.สำนักงานคณะกรมการกำกับกิจการพลังงานเขตประจำเขต 5 (อุบลราชธานี)
2.นายดำรง รัตนเวฬุ ประธานคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) และคพข.จังหวัดร้อยเอ็ด
3.นายคำพอง เทพาคำ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 (อุบลราชธานี)
4.นางสุวรรณา สาคร คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 (ศรีสะเกษ)
5.นายเพียร ละทารุณ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 (อำนาจเจริญ)
6.นายเลิศศักดิ์ มูลสาร คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 (ยโสธร)
7.นายประพันธ์ พบูประภาพ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 (กาฬสินธ์)
8.นายประดิษฐ์ บุตราช คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 (มหาสารคาม)
9.นายรัฐสภา นามเหลา คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 (มุกดาหาร)
10.นางสาวพิมมาดา แอศิริ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานภาคประชาสังคมประจำเขต 5 (จังหวัดร้อยเอ็ด)
11.นายคงภพ มณีวรรณ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานภาคประชาสังคมประจำเขต 5 (จังหวัดอุบลราชธานี)
12.นายสุพรรณ สาคร คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานภาคประชาสังคมประจำ เขต 5 (จังหวัดศรีสะเกษ)
นอกจากนั้นยังมีสื่อมวลชนจากจังกวัดกาฬสินธุ์ , มุกดาหาร และมหาสารคาม เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก